© Wojtkowskicezary | Dreamstime.com
© Wojtkowskicezary | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
' - Aleph
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
b/v - Beth
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
g - Gimel
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
d - Daleth
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
h - He
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
v - Waw
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
z - Zajin
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ẖ - Chet
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
t - Tet
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
y - Jod
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
k/kh - Kaph
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
l - Lamed
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
m - Mem
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
n - Nun
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
s - Samech
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
' - Ajin
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
p/f - Pe
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ts - Tzade
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
k - Qoph
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
r - Resch
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
t - Taw