© Jajaladdawan | Dreamstime.com
© Jajaladdawan | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]