© Nuralya | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
bey b /b/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
pey p /p/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
tey t /t̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
sey s /s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
khey kh /x/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
daal d /d̪/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zaal z /z/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
rey r /r/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zey z /z/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
seen s /s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
suaad s /s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zuaad z /d/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
toye t /t/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zoye z /z/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
fey f /f/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
qaaf q /q/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
kaaf k /k/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
laam l /l/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
meem m /m/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
wao w /u/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
choti hey h /hː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/