© Annahristova | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
a - /ɒ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
á - /aː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
bé - /b/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
cé - /ts/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
csé - /tʃ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dé - /d/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dzé - /dz/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
e - /ɛ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
é - /eː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ef - /f/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gé - /ɡ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
há - /h/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i - /i/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
í - /iː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
jé - /j/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ká - /k/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
el - /l/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
elly - /j/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
em - /m/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
en - /n/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
eny - /ɲ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
o - /o/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ó - /oː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ö - /ø/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ő - /øː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pé - /p/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
kú -
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
er - /r/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
es - /ʃ/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
esz - /s/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
té - /t/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
tyé - /c/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
u - /u/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ú - /uː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ü - /y/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ű - /yː/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
vé - /v/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
dupla vé - /v/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
iksz -
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ipszilon - /i/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zé - /z/
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
zsé - /ʒ/