© Kanyaphotos | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lese og uttale fremmede alfabeter på nettet. Mer enn 40 alfabeter er tilgjengelige.

Alfabeter er avgjørende å lære hvis du vil lese og skrive på språket du lærer. De gir nyttig informasjon om lyden av bokstaver på språk og hjelper deg å høres mer naturlig ut når du snakker. Rull ned og velg fra over 40 alfabeter for å begynne å lære nå.

no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
a, [ɑ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
be, [b]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ce, [dʒ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
çe, [ʧ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
de, [d]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
e, [ɛ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
fe, [f]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ge, [g]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
he, [h]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ı, [ɨ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
i, [i]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
je, [ʒ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ke, [k]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
le, [l]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
me, [m]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ne, [n]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
o, [ɔ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ö, [œ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
pe, [p]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
re, [r]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
se, [s]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
şe, [ʃ]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
te, [t]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
u, [u]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ü, [y]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ve, [v]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ye, [j]
no - Alphabet Image no - Alphabet Image no - Alphabet Image
ze, [z]