Parlør

På skolen   »   In der Schule

4 [fire]

På skolen

På skolen

4 [vier]

+

In der Schule

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   

norsk tysk Spill Mer
Hvor er vi? Wo s--- w--? Wo sind wir? 0 +
Vi er på skolen. Wi- s--- i- d-- S-----. Wir sind in der Schule. 0 +
Vi har undervisning. Wi- h---- U---------. Wir haben Unterricht. 0 +
     
Det er elevene. Da- s--- d-- S------. Das sind die Schüler. 0 +
Det er læreren. Da- i-- d-- L-------. Das ist die Lehrerin. 0 +
Det er klassen. Da- i-- d-- K-----. Das ist die Klasse. 0 +
     
Hva gjør vi? Wa- m----- w--? Was machen wir? 0 +
Vi lærer. Wi- l-----. Wir lernen. 0 +
Vi lærer et språk. Wi- l----- e--- S------. Wir lernen eine Sprache. 0 +
     
Jeg lærer engelsk. Ic- l---- E-------. Ich lerne Englisch. 0 +
Du lærer spansk. Du l----- S-------. Du lernst Spanisch. 0 +
Han lærer tysk. Er l---- D------. Er lernt Deutsch. 0 +
     
Vi lærer fransk. Wi- l----- F----------. Wir lernen Französisch. 0 +
Dere lærer italiensk. Ih- l---- I----------. Ihr lernt Italienisch. 0 +
De lærer russisk. Si- l----- R-------. Sie lernen Russisch. 0 +
     
Det er interessant å lære språk. Sp------ l----- i-- i----------. Sprachen lernen ist interessant. 0 +
Vi ønsker å forstå folk. Wi- w----- M------- v--------. Wir wollen Menschen verstehen. 0 +
Vi ønsker å snakke med folk. Wi- w----- m-- M------- s-------. Wir wollen mit Menschen sprechen. 0 +
     

Gjett språket!
Bosnisk er et Sør-Slavisk språk. Det snakkes hovedsakelig i Bosnia og Hercegovina. Det finnes talende også i Serbia, Kroatia, Makedonia og Montenegro. Bosnisk er morsmål for om lag 2,5 millioner mennesker. Det ligner veldig på Kroatisk og Serbisk. ordforråd, rettskriving og grammatikk er veldig likt i disse språkene. En som snakker Bosnisk kan forstå Serbisk og Kroatisk veldig lett. Status for det bosniske språket er derfor ofte diskutert. Noen språkforskere tviler på at Bosnisk faktisk er et eget språk. De hevder det bare er en dialekt av Serbokroatisk språk. Det er interessant med de mange utenlandske påvirkningene i Bosnisk. Området var i lang tid eid vekselsvis av Asia og Vesten. Dette er grunnen til at det er mange arabiske, tyrkiske og persiske begreper i vokabularet. Dette er faktisk veldig sjeldent i Slaviske språk, som gjør Bosnisk til et unikt språk.