Parlør

no Tall   »   lv Skaitļi

7 [sju]

Tall

Tall

7 [septiņi]

Skaitļi

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   

norsk latvisk Spill Mer
Jeg teller: Es s-----: Es skaitu: 0
en, to, tre vi---- d---- t--s viens, divi, trīs 0
Jeg teller til tre. Es s----- l--- t---. Es skaitu līdz trīs. 0
   
Jeg teller videre. Es s----- t----: Es skaitu tālāk: 0
fire, fem, seks, če---- p----- s---, četri, pieci, seši, 0
sju, åtte, ni se------ a------ d----i septiņi, astoņi, deviņi 0
   
Jeg teller. Es s-----. Es skaitu. 0
Du teller. Tu s-----. Tu skaiti. 0
Han teller. Vi-- s-----. Viņš skaita. 0
   
En. Den første. Vi---. P------. Viens. Pirmais. 0
To. Den andre. Di--. O-----. Divi. Otrais. 0
Tre. Den tredje. Tr--. T------. Trīs. Trešais. 0
   
Fire. Den fjerde. Če---. C--------. Četri. Ceturtais. 0
Fem. Den femte. Pi---. P-------. Pieci. Piektais. 0
Seks. Den sjette. Se--. S------. Seši. Sestais. 0
   
Sju. Den sjuende. Se-----. S--------. Septiņi. Septītais. 0
Åtte. Den åttende. As----. A-------. Astoņi. Astotais. 0
Ni. Den niende. De----. D-------. Deviņi. Devītais. 0
   

Gjett språket!
Dansk er morsmål til ca. 5 millioner mennesker. Det hører til det Nordiske Språk. Det betyr at den er relatert til Svensk og Norsk. Vokabularet av disse språkene er nesten identiske. Hvis en person snakker et av disse språkene, vil man også forstå de andre to. Derfor er det noe tvil i om de skandinaviske språkene er forskjellige språk. Det kan også være bare regionale varianter av et enkelt språk. Dansk i seg selv er delt opp i mange forskjellige dialekter. Disse er i midlertid i økende grad erstattet av standard språk. På tross av dette dukker det opp nye dialekter, spesielt i urbane områder i Danmark. De kalles sosiale dialekter. Ut i fra talemåten, kan man avsløre alder og sosial status på en person. Dette fenomenet er typisk for det Danske språket. Det er mye mindre tydelig i andre språk. Dette gjør Dansk til et spesielt spennende språk.