Parlør

no På restaurant 2   »   te రెస్టారెంట్ వద్ద 2

30 [tretti]

På restaurant 2

På restaurant 2

30 [ముప్పై]

30 [Muppai]

రెస్టారెంట్ వద్ద 2

[Resṭāreṇṭ vadda 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
En eplejuice, takk. ఒ--య----్ జూ-్-ఇ-్వండి ఒక య-ప-ల- జ-స- ఇవ-వ-డ- ఒ- య-ప-ల- జ-స- ఇ-్-ం-ి ---------------------- ఒక యాపిల్ జూస్ ఇవ్వండి 0
Ok- ----l--ūs -v--ṇḍi Oka yāpil jūs ivvaṇḍi O-a y-p-l j-s i-v-ṇ-i --------------------- Oka yāpil jūs ivvaṇḍi
En brus, takk. ఒక----ొనేడ్-ఇ----డి ఒక ల-మ-న-డ- ఇవ-వ-డ- ఒ- ల-మ-న-డ- ఇ-్-ం-ి ------------------- ఒక లెమొనేడ్ ఇవ్వండి 0
Oka---m---ḍ---vaṇ-i Oka lemonēḍ ivvaṇḍi O-a l-m-n-ḍ i-v-ṇ-i ------------------- Oka lemonēḍ ivvaṇḍi
En tomatjuice, takk. ఒక---మా---జూ----వ-వండి ఒక ట-మ-ట- జ-స- ఇవ-వ-డ- ఒ- ట-మ-ట- జ-స- ఇ-్-ం-ి ---------------------- ఒక టొమాటో జూస్ ఇవ్వండి 0
Ok- ṭ-m--ō-j-s--v-a--i Oka ṭomāṭō jūs ivvaṇḍi O-a ṭ-m-ṭ- j-s i-v-ṇ-i ---------------------- Oka ṭomāṭō jūs ivvaṇḍi
Jeg vil gjerne ha et glass rødvin. నాకు ఒక--్-----ర-----ైన--క-వా-ి న-క- ఒక గ-ల-స- ర-డ- వ-న- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- ర-డ- వ-న- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక గ్లాస్ రెడ్ వైన్ కావాలి 0
N-ku --a --ā---e-----n-k--āli Nāku oka glās reḍ vain kāvāli N-k- o-a g-ā- r-ḍ v-i- k-v-l- ----------------------------- Nāku oka glās reḍ vain kāvāli
Jeg vil gjerne ha et glass hvitvin. న--- ఒ-----ా-్---ట్--ై-్---వాలి న-క- ఒక గ-ల-స- వ-ట- వ-న- క-వ-ల- న-క- ఒ- గ-ల-స- వ-ట- వ-న- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక గ్లాస్ వైట్ వైన్ కావాలి 0
N-k- ok--g--s --iṭ--a-- ----li Nāku oka glās vaiṭ vain kāvāli N-k- o-a g-ā- v-i- v-i- k-v-l- ------------------------------ Nāku oka glās vaiṭ vain kāvāli
Jeg vil gjerne ha en flaske musserende. న--- ఒక ---ప-య-న్----ి-్-క----ి న-క- ఒక శ--ప-య-న- బ-ట-ల- క-వ-ల- న-క- ఒ- శ-ం-ే-ి-్ బ-ట-ల- క-వ-ల- ------------------------------- నాకు ఒక శాంపేయిన్ బాటిల్ కావాలి 0
N--u---a-śām-ēyin--āṭ-l---v--i Nāku oka śāmpēyin bāṭil kāvāli N-k- o-a ś-m-ē-i- b-ṭ-l k-v-l- ------------------------------ Nāku oka śāmpēyin bāṭil kāvāli
Liker du fisk? మీ-ు -ే-లంట- ఇ-------? మ-క- చ-పల-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- చ-ప-ం-ే ఇ-్-మ-న-? ---------------------- మీకు చేపలంటే ఇష్టమేనా? 0
Mīku cē-al--ṭ- iṣ----n-? Mīku cēpalaṇṭē iṣṭamēnā? M-k- c-p-l-ṇ-ē i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku cēpalaṇṭē iṣṭamēnā?
Liker du oksekjøtt? మీకు-బీ------ే -ష్---నా? మ-క- బ-ఫ- అ-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- బ-ఫ- అ-ట- ఇ-్-మ-న-? ------------------------ మీకు బీఫ్ అంటే ఇష్టమేనా? 0
M-ku-b-p- --ṭ- iṣ----nā? Mīku bīph aṇṭē iṣṭamēnā? M-k- b-p- a-ṭ- i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku bīph aṇṭē iṣṭamēnā?
Liker du svin? మీ-ు--ోర-క్-అంటే-ఇ--ట--న-? మ-క- ప-ర-క- అ-ట- ఇష-టమ-న-? మ-క- ప-ర-క- అ-ట- ఇ-్-మ-న-? -------------------------- మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా? 0
Mīku--ōr--a-ṭē ---a-ēnā? Mīku pōrk aṇṭē iṣṭamēnā? M-k- p-r- a-ṭ- i-ṭ-m-n-? ------------------------ Mīku pōrk aṇṭē iṣṭamēnā?
Jeg vil gjerne ha noe uten kjøtt. న-----ీట---ే--ం-ా ఎ--న- ఉంట--అ---కావ-లి న-క- మ-ట- ల-క--డ- ఎమ-న- ఉ-ట- అద- క-వ-ల- న-క- మ-ట- ల-క-ం-ా ఎ-ై-ా ఉ-ట- అ-ి క-వ-ల- --------------------------------------- నాకు మీట్ లేకుండా ఎమైనా ఉంటే అది కావాలి 0
N--u--īṭ -ē-u--- -main- uṇ-ē a-- --v--i Nāku mīṭ lēkuṇḍā emainā uṇṭē adi kāvāli N-k- m-ṭ l-k-ṇ-ā e-a-n- u-ṭ- a-i k-v-l- --------------------------------------- Nāku mīṭ lēkuṇḍā emainā uṇṭē adi kāvāli
Jeg vil gjerne ha en grønnsaktallerken. న-క---ొ-త---క్సెడ్ -------ల్--ా---ి న-క- క--త మ-క-స-డ- వ-జ-టబ-ల- క-వ-ల- న-క- క-ం- మ-క-స-డ- వ-జ-ట-ు-్ క-వ-ల- ----------------------------------- నాకు కొంత మిక్సెడ్ వెజిటబుల్ కావాలి 0
Nā-u ko-ta-mi---ḍ-ve-iṭa--l-kā---i Nāku konta mikseḍ vejiṭabul kāvāli N-k- k-n-a m-k-e- v-j-ṭ-b-l k-v-l- ---------------------------------- Nāku konta mikseḍ vejiṭabul kāvāli
Jeg vil gjerne ha noe som ikke tar lang tid. న--- ఎ---ు--స-యం----టన-----ద--ా---ట- అ-- ---ాలి న-క- ఎక-క-వ సమయ- పట-టన-ద- ఏద-న- ఉ-ట- అద- క-వ-ల- న-క- ఎ-్-ు- స-య- ప-్-న-ద- ఏ-ై-ా ఉ-ట- అ-ి క-వ-ల- ----------------------------------------------- నాకు ఎక్కువ సమయం పట్టనిది ఏదైనా ఉంటే అది కావాలి 0
Nāku-e--u-------ya- -a---n-d--ē--in- -ṇṭē-adi kā--li Nāku ekkuva samayaṁ paṭṭanidi ēdainā uṇṭē adi kāvāli N-k- e-k-v- s-m-y-ṁ p-ṭ-a-i-i ē-a-n- u-ṭ- a-i k-v-l- ---------------------------------------------------- Nāku ekkuva samayaṁ paṭṭanidi ēdainā uṇṭē adi kāvāli
Vil du ha ris til? మీ-- -ా-్-- అన్న--తో త-న-ం ఇష--మ--ా? మ-క- ద-న-న- అన-న- త- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- అ-్-ం త- త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ------------------------------------ మీకు దాన్ని అన్నం తో తినడం ఇష్టమేనా? 0
M--u dānn- --naṁ -ō -in---ṁ i-ṭam-n-? Mīku dānni annaṁ tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i a-n-ṁ t- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ------------------------------------- Mīku dānni annaṁ tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Vil du ha pasta til? మీకు ద-న-ని ---్---త- త-న-ం ఇష్-మేన-? మ-క- ద-న-న- ప-స-ట- త- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- ప-స-ట- త- త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ------------------------------------- మీకు దాన్ని పాస్టా తో తినడం ఇష్టమేనా? 0
M----d-n---pās-ā -ō t--aḍa--iṣ------? Mīku dānni pāsṭā tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i p-s-ā t- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ------------------------------------- Mīku dānni pāsṭā tō tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Vil du ha poteter til? మీ-- దాన్ని-బంగ-ళా-ు--ల-ో కలిప- ---డం ఇష్ట-ేన-? మ-క- ద-న-న- బ-గ-ళ-ద--పలత- కల-ప- త-నడ- ఇష-టమ-న-? మ-క- ద-న-న- బ-గ-ళ-ద-ం-ల-ో క-ి-ి త-న-ం ఇ-్-మ-న-? ----------------------------------------------- మీకు దాన్ని బంగాళాదుంపలతో కలిపి తినడం ఇష్టమేనా? 0
M-k- ----i-b--g--ā-ump--atō-k---p--t---ḍaṁ i----ēnā? Mīku dānni baṅgāḷādumpalatō kalipi tinaḍaṁ iṣṭamēnā? M-k- d-n-i b-ṅ-ā-ā-u-p-l-t- k-l-p- t-n-ḍ-ṁ i-ṭ-m-n-? ---------------------------------------------------- Mīku dānni baṅgāḷādumpalatō kalipi tinaḍaṁ iṣṭamēnā?
Det smaker ikke godt. అద- అం- ర----ా లేదు అద- అ-త ర-చ-గ- ల-ద- అ-ి అ-త ర-చ-గ- ల-ద- ------------------- అది అంత రుచిగా లేదు 0
A-- anta--u--gā---du Adi anta rucigā lēdu A-i a-t- r-c-g- l-d- -------------------- Adi anta rucigā lēdu
Maten er kald. అ--న----్---ి----ం-ి అన-న- చల-ల-ర-ప-య--ద- అ-్-ం చ-్-ా-ి-ో-ి-ద- -------------------- అన్నం చల్లారిపోయింది 0
A-n-ṁ c-ll-r---y-n-i Annaṁ callāripōyindi A-n-ṁ c-l-ā-i-ō-i-d- -------------------- Annaṁ callāripōyindi
Det var ikke det jeg bestilte. న--ు --న్న--ఆర్డ-్-------ు న-న- ద-న-న- ఆర-డర- చ-యల-ద- న-న- ద-న-న- ఆ-్-ర- చ-య-ే-ు -------------------------- నేను దీన్ని ఆర్డర్ చేయలేదు 0
N-n- ---n- ā-ḍ-r--ē-a---u Nēnu dīnni ārḍar cēyalēdu N-n- d-n-i ā-ḍ-r c-y-l-d- ------------------------- Nēnu dīnni ārḍar cēyalēdu

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Visste du?
Nederlandsk er et av de Vestgermanske språk. Det betyr at det er i slekt med Tysk og Engelsk. Nederlandsk er morsmål for omtrent 25 millioner mennesker. De fleste av disse menneskene bor i Nederland og Belgia. Nederlandsk snakkes også i Indonesia og Surinam. Det skyldes at Nederland tidligere var en koloni makt. Som et resultat av dette har Nederlandsk også lagt grunnlag for flere kreolske språk. Selv Afrikaans, som snakkes i Sør-Afrika stammer fra Nederlandsk. Det er det yngste medlemmet i den germanske språkfamilien. Nederlandsk er karakteristisk ved at det inneholder mange ord fra andre språk. Fransk hadde stor innflytelse på språket. Tyske ord er også ofte adoptert. Flere og flere Engelske ord har blitt tatt med i løpet av de siste århundrene. Som et resultat av dette frykter noen av Nederlandsk vil forsvinne helt i framtiden.