Parlør

no Nektelse 1   »   pa ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

64 [sekstifire]

Nektelse 1

Nektelse 1

64 [ਚੌਂਹਠ]

64 [Caunhaṭha]

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕ 1

[nākārātamaka vāka 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Jeg forstår ikke det ordet. ਇ- ਸ਼ਬ- -ੇਰ---ਮਝ ---ਚ --ੀ- - --ਹਾ। ਇ_ ਸ਼__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਸ਼-ਦ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
ih- -a---a--ē----am---a vi-a--a-ī- - r-h-. i__ ś_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ i-a ś-b-d- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ iha śabada mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
Jeg forstår ikke den setningen. ਇ- -ਾ--ਮੇਰ----ਝ -ਿੱ- ਨ-ੀ--ਆ----ਾ। ਇ_ ਵਾ_ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਵ-ਕ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਵਾਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
Ih--v-k- m-r- -a-a-ha -i-a n-----ā --h-. I__ v___ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a v-k- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ---------------------------------------- Iha vāka mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
Jeg forstår ikke betydningen. ਇਹ-ਅ-ਥ--ੇ-ੀ --ਝ --ੱਚ ---- -----ਾ। ਇ_ ਅ__ ਮੇ_ ਸ__ ਵਿੱ_ ਨ_ ਆ ਰਿ__ ਇ- ਅ-ਥ ਮ-ਰ- ਸ-ਝ ਵ-ੱ- ਨ-ੀ- ਆ ਰ-ਹ-। --------------------------------- ਇਹ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 0
Iha -rath- -ē-- ---ajha vi-a-n--ī- ---ih-. I__ a_____ m___ s______ v___ n____ ā r____ I-a a-a-h- m-r- s-m-j-a v-c- n-h-ṁ ā r-h-. ------------------------------------------ Iha aratha mērī samajha vica nahīṁ ā rihā.
læreren ਅਧ-ਆਪਕ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ- ------ ਅਧਿਆਪਕ 0
A-hi-ā--ka A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpaka
Forstår du læreren? ਕ---ੁਸ-- -ਧਿਆ-ਕ---- --- --ਦ----? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ- ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
kī----ī- -d--'āpa-- n--sam------a--d- -ō? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpaka nū samajha sakadē hō?
Ja, jeg forstår ham godt. ਜੀ ਹ----ਮੈਂ -ਹਨ-ਂ-ਨ-ੰ -ੰ-- ਤਰ---- --- ਸ--ਾ / ---ੀ---ਂ। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J---āṁ- ---ṁ-uha----nū -ag- t-r'h-ṁ sam--ha---k---- --k-d- -āṁ. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
lærerinnen ਅ--ਆਪ-ਾ ਅ____ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ------- ਅਧਿਆਪਕਾ 0
Adh-'----ā A_________ A-h-'-p-k- ---------- Adhi'āpakā
Forstår du lærerinnen? ਕ- ---ੀਂ -ਧ-ਆਪ---ਨੂੰ ਸਮਝ -ਕ-- ਹੋ? ਕੀ ਤੁ_ ਅ____ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ-ਾ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? --------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k------- ------pakā-n- ---ajh--s-kadē -ō? k_ t____ a_________ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ a-h-'-p-k- n- s-m-j-a s-k-d- h-? ----------------------------------------- kī tusīṁ adhi'āpakā nū samajha sakadē hō?
Ja, jeg forstår henne godt. ਜ--ਹ-ਂ,-ਮ-- ਉ--ਾ- ਨ-ੰ---ਗ--ਤਰ--ਾਂ -ਮ--ਸਕਦਾ---ਸ--- -ਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ_ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
Jī---ṁ,----ṁ u-anā- ------ī ta--hā---ama--a-s-k--ā- -ak-d--hā-. J_ h___ m___ u_____ n_ c___ t______ s______ s______ s_____ h___ J- h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
folk ਲ-ਕ ਲੋ_ ਲ-ਕ --- ਲੋਕ 0
Lō-a L___ L-k- ---- Lōka
Forstår du de folkene? / Forstår du folk? ਕ-----ੀਂ -ੋ--- ਨੂ--ਸ-ਝ--ਕ-ੇ-ਹ-? ਕੀ ਤੁ_ ਲੋ_ ਨੂੰ ਸ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਲ-ਕ-ਂ ਨ-ੰ ਸ-ਝ ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? 0
k--tusī--lō-ā- -ū s-ma--a ----d---ō? k_ t____ l____ n_ s______ s_____ h__ k- t-s-ṁ l-k-ṁ n- s-m-j-a s-k-d- h-? ------------------------------------ kī tusīṁ lōkāṁ nū samajha sakadē hō?
Nei, jeg forstår dem ikke så godt. ਜ- -ਹੀ-- ਮੈਂ--ਹਨਾ- ਨ-ੰ ਚ--------ਾ--ਨਹੀ- ----ਸ--ਾ ------ --ਂ। ਜੀ ਨ__ ਮੈਂ ਉ__ ਨੂੰ ਚੰ_ ਤ__ ਨ_ ਸ__ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਚ-ਗ- ਤ-੍-ਾ- ਨ-ੀ- ਸ-ਝ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 0
J---a--ṁ----iṁ uh--āṁ -ū-c-g--t--'hā---ahīṁ -am-----s----ā- ---a-ī hāṁ. J_ n_____ m___ u_____ n_ c___ t______ n____ s______ s______ s_____ h___ J- n-h-ṁ- m-i- u-a-ā- n- c-g- t-r-h-ṁ n-h-ṁ s-m-j-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Jī nahīṁ, maiṁ uhanāṁ nū cagī tar'hāṁ nahīṁ samajha sakadā/ sakadī hāṁ.
venninen ਸ-ੇਲੀ ਸ__ ਸ-ੇ-ੀ ----- ਸਹੇਲੀ 0
Sahē-ī S_____ S-h-l- ------ Sahēlī
Har du ei venninne / en kjæreste? ਕ----ਹ----ਕੋਈ----ਲ- ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਸ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਹੈ? 0
kī--u-----k-'ī sa--l- ---? k_ t_____ k___ s_____ h___ k- t-h-ḍ- k-'- s-h-l- h-i- -------------------------- kī tuhāḍī kō'ī sahēlī hai?
Ja, det har jeg. ਜੀ ---, ਇੱ- ਸ-ੇਲ--ਹ-। ਜੀ ਹਾਂ_ ਇੱ_ ਸ__ ਹੈ_ ਜ- ਹ-ਂ- ਇ-ਕ ਸ-ੇ-ੀ ਹ-। --------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। 0
J-----,-ika sah--ī h-i. J_ h___ i__ s_____ h___ J- h-ṁ- i-a s-h-l- h-i- ----------------------- Jī hāṁ, ika sahēlī hai.
dattera ਬ--ੀ ਬੇ_ ਬ-ਟ- ---- ਬੇਟੀ 0
Bēṭī B___ B-ṭ- ---- Bēṭī
Har du en datter? ਕ- -ੁਹਾ----ੋਈ--ੇਟ--ਹ-? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਬੇ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ? 0
k- tuhā-- -ō'- -ē-- h-i? k_ t_____ k___ b___ h___ k- t-h-ḍ- k-'- b-ṭ- h-i- ------------------------ kī tuhāḍī kō'ī bēṭī hai?
Nei, det har jeg ikke. ਜ----ੀ-- ---ੀ -ੋਈ -ੇ-ੀ -ਹੀਂ-ਹੈ। ਜੀ ਨ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਬੇ_ ਨ_ ਹੈ_ ਜ- ਨ-ੀ-, ਮ-ਰ- ਕ-ਈ ਬ-ਟ- ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------------- ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
J-------- m-r--kō'ī bēṭī-na--ṁ-hai. J_ n_____ m___ k___ b___ n____ h___ J- n-h-ṁ- m-r- k-'- b-ṭ- n-h-ṁ h-i- ----------------------------------- Jī nahīṁ, mērī kō'ī bēṭī nahīṁ hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -