Parlør

no trenge – ville   »   pa ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਾ – ਚਾਹੁਣਾ

69 [sekstini]

trenge – ville

trenge – ville

69 [ੳਣੱਤਰ]

69 [Ṇatara]

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਾ – ਚਾਹੁਣਾ

[zarūrata hōṇā – cāhuṇā]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Jeg trenger en seng. ਮ-ਨੂੰ-ਬ---------ਲੋ----। ਮੈ_ ਬਿ___ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਬ-ਸ-ਰ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ----------------------- ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
m-i-ū -i--------ī l----h-i. m____ b_______ d_ l___ h___ m-i-ū b-s-t-r- d- l-ṛ- h-i- --------------------------- mainū bisatarē dī lōṛa hai.
Jeg vil sove. ਮੈ- --ਣ---ਾਹੁ-ਦ--- ਚ----ਦ- ਹ--। ਮੈਂ ਸੌ_ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਸ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ s---- c---dā/ --hudī hāṁ. M___ s____ c______ c_____ h___ M-i- s-u-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------ Maiṁ sauṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det en seng her? ਕ---ੱਥੇ---ਸਤਰ--ਹੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਬਿ___ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਬ-ਸ-ਰ- ਹ-? ------------------ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ? 0
Kī---hē-bi--tarā --i? K_ i___ b_______ h___ K- i-h- b-s-t-r- h-i- --------------------- Kī ithē bisatarā hai?
Jeg trenger en lampe. ਮੈ----ਇ---ਦ--- ਦੀ --- ਹ-। ਮੈ_ ਇੱ_ ਦੀ_ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ ਦ-ਵ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
M--n- ik--d--- dī-l-ṛa ha-. M____ i__ d___ d_ l___ h___ M-i-ū i-a d-v- d- l-ṛ- h-i- --------------------------- Mainū ika dīvē dī lōṛa hai.
Jeg vil lese. ਮੈ--ਪ---ਨ---ਾਹ--ਦਾ ---ਾ-ੁ--ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ___ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਪ-੍-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------- ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-p-ṛ-a-- -āhudā/-c--udī--ā-. M___ p______ c______ c_____ h___ M-i- p-ṛ-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------- Maiṁ paṛhanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det en lampe her? ਕੀ-ਇ--ੇ-ਦ--- -ੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਦੀ_ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਦ-ਵ- ਹ-? ---------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਹੈ? 0
Kī-i----d-vā---i? K_ i___ d___ h___ K- i-h- d-v- h-i- ----------------- Kī ithē dīvā hai?
Jeg trenger en telefon. ਮੈ-ੂ--ਟੈ--ਫੋ- ਦ- -ੋੜ ਹੈ। ਮੈ_ ਟੈ___ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Ma-nū-ṭai-īph--a -- ---a-h--. M____ ṭ_________ d_ l___ h___ M-i-ū ṭ-i-ī-h-n- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------- Mainū ṭailīphōna dī lōṛa hai.
Jeg vil ringe. ਮੈਂ-ਟ-ਲੀਫੋਨ-ਕਰਨਾ------ਦਾ --ਚਾਹੁ-ਦ- ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੈ___ ਕ__ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------- ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai--------h--a k-ra-ā-cā-u-ā--c-hud---ā-. M___ ṭ_________ k_____ c______ c_____ h___ M-i- ṭ-i-ī-h-n- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------ Maiṁ ṭailīphōna karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det en telefon her? ਕੀ ਇੱਥ-----ਫ-ਨ -ੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਟੈ___ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਟ-ਲ-ੋ- ਹ-? ------------------ ਕੀ ਇੱਥੇ ਟੈਲਫੋਨ ਹੈ? 0
K--it---ṭ-il---ōn- hai? K_ i___ ṭ_________ h___ K- i-h- ṭ-i-a-h-n- h-i- ----------------------- Kī ithē ṭailaphōna hai?
Jeg trenger et kamera. ਮੈ-ੂੰ---ਮਰੇ-ਦ- ਲ-- ਹੈ। ਮੈ_ ਕੈ__ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਮ-ੇ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ---------------------- ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
M-in- ka----------ōṛa ---. M____ k______ d_ l___ h___ M-i-ū k-i-a-ē d- l-ṛ- h-i- -------------------------- Mainū kaimarē dī lōṛa hai.
Jeg vil ta bilder. ਮੈ--ਫ-ਟੋ ਖਿੱ-ਣ--ਚਾਹੁ--- /---ਹ-ੰ-ੀ ---। ਮੈਂ ਫੋ_ ਖਿੱ__ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਫ-ਟ- ਖ-ੱ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i---h--ō ---c-ṇā cāh---- c-h--ī----. M___ p____ k______ c______ c_____ h___ M-i- p-ō-ō k-i-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------- Maiṁ phōṭō khicaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det et kamera her? ਕ- ਇੱ---ਕੈ--- -ੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਕੈ__ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਮ-ਾ ਹ-? ----------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ? 0
Kī-it-- ka---rā---i? K_ i___ k______ h___ K- i-h- k-i-a-ā h-i- -------------------- Kī ithē kaimarā hai?
Jeg trenger en datamaskin. ਮ-ਨ-- ਕ-ਪ-ਊਟ---ੀ --ੜ--ੈ। ਮੈ_ ਕੰ____ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਪ-ਊ-ਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Ma----ka-i'------dī ---a----. M____ k_________ d_ l___ h___ M-i-ū k-p-'-ṭ-r- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------- Mainū kapi'ūṭara dī lōṛa hai.
Jeg vil sende en epost. ਮ-ਂ-- - ਮ-- -ੇ----ਚਾਹੁ-ਦਾ-- --ਹ-ੰਦੀ---ਂ। ਮੈਂ ਈ – ਮੇ_ ਭੇ__ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਈ – ਮ-ਲ ਭ-ਜ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਈ – ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-- - -ē---b---aṇ- cā-u--- c--u-ī --ṁ. M___ ī – m___ b______ c______ c_____ h___ M-i- ī – m-l- b-ē-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------- Maiṁ ī – mēla bhējaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det en datamaskin her? ਕੀ-------ੰਪ-ਊ-- -ੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਕੰ____ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਪ-ਊ-ਰ ਹ-? ------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ? 0
Kī--thē--api-ūṭara--ai? K_ i___ k_________ h___ K- i-h- k-p-'-ṭ-r- h-i- ----------------------- Kī ithē kapi'ūṭara hai?
Jeg trenger en kulepenn. ਮ---- --- -ੀ --- ਹ-। ਮੈ_ ਕ__ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਮ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। -------------------- ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Main- ka---------ō-a h--. M____ k_____ d_ l___ h___ M-i-ū k-l-m- d- l-ṛ- h-i- ------------------------- Mainū kalama dī lōṛa hai.
Jeg vil skrive noe. ਮ-ਂ ਕੁ- -ਿਖ-----ਹ---ਾ-/ ਚਾ---ਦੀ-ਹ--। ਮੈਂ ਕੁ_ ਲਿ__ ਚਾ__ / ਚਾ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਲ-ਖ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ---jh- lik-aṇā ----d-----h-dī-hāṁ. M___ k____ l______ c______ c_____ h___ M-i- k-j-a l-k-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------- Maiṁ kujha likhaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Finnes det et ark og en kulepenn her? ਕ- ਇ----------ਲ- ਹੈ? ਕੀ ਇੱ_ ਕਾ__ ਕ__ ਹੈ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਗ- ਕ-ਮ ਹ-? -------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਹੈ? 0
K- -th- kā--za kalam- -ai? K_ i___ k_____ k_____ h___ K- i-h- k-g-z- k-l-m- h-i- -------------------------- Kī ithē kāgaza kalama hai?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -