Parlør

no måtte noe   »   pa ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

72 [syttito]

måtte noe

måtte noe

72 [ਬਹੱਤਰ]

72 [Bahatara]

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

[zarūrī kama]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
måtte ਜ਼ਰੂ----ੱਲਾਂ ਜ਼__ ਗੱ_ ਜ਼-ੂ-ੀ ਗ-ਲ-ਂ ----------- ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ 0
za-ū-------ṁ z_____ g____ z-r-r- g-l-ṁ ------------ zarūrī galāṁ
Jeg må sende brevet. ਮੈਂ--ਿ-ਠ-----ਣੀ---। ਮੈਂ ਚਿੱ_ ਭੇ__ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਚ-ੱ-ੀ ਭ-ਜ-ੀ ਹ-। ------------------- ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। 0
m--ṁ -i-h- -----ṇ- ha-. m___ c____ b______ h___ m-i- c-ṭ-ī b-ē-a-ī h-i- ----------------------- maiṁ ciṭhī bhējaṇī hai.
Jeg må betale hotellet. ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ---ਸੇ-ਦੇ-- --। ਮੈਂ ਹੋ__ ਨੂੰ ਪੈ_ ਦੇ_ ਹ__ ਮ-ਂ ਹ-ਟ- ਨ-ੰ ਪ-ਸ- ਦ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। 0
Ma-ṁ-hō-ala n- -a--- d-ṇē ----. M___ h_____ n_ p____ d___ h____ M-i- h-ṭ-l- n- p-i-ē d-ṇ- h-n-. ------------------------------- Maiṁ hōṭala nū paisē dēṇē hana.
Du må stå opp tidlig. ਤ-ੰ -ਲ---ਜ---ਾ---। ਤੂੰ ਜ__ ਜਾ__ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਜ-ਦ- ਜ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। 0
T------dī-jāgaṇ- ha-. T_ j_____ j_____ h___ T- j-l-d- j-g-ṇ- h-i- --------------------- Tū jaladī jāgaṇā hai.
Du må jobbe mye. ਤ-ੰ -ਹ----ੰਮ --ਨ--ਹੈ। ਤੂੰ ਬ__ ਕੰ_ ਕ__ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਬ-ੁ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ- ਹ-। --------------------- ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
T- -ah-----a-----r--ā -a-. T_ b_____ k___ k_____ h___ T- b-h-t- k-m- k-r-n- h-i- -------------------------- Tū bahuta kama karanā hai.
Du må komme i tide. ਤ-ੰ ਸ--ਂ -ੇ--ਾ-ਾ ਹ-। ਤੂੰ ਸ_ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਸ-ੇ- ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------- ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
T------ṁ tē j--ā--a-. T_ s____ t_ j___ h___ T- s-m-ṁ t- j-ṇ- h-i- --------------------- Tū samēṁ tē jāṇā hai.
Han må fylle bensin. ਉਸਨੇ --ਟ--- --ਣਾ ਹ-। ਉ__ ਪੈ___ ਲੈ_ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਪ-ਟ-ੋ- ਲ-ਣ- ਹ-। -------------------- ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। 0
Usa---p-iṭ--ō---l-i-ā h--. U____ p________ l____ h___ U-a-ē p-i-a-ō-a l-i-ā h-i- -------------------------- Usanē paiṭarōla laiṇā hai.
Han må reparere bilen. ਉਸਨ--ਆਂਪ-ੀ ਗੱ-----ਕ-ਕ-ਵਾ-ਣ- ਹ-। ਉ__ ਆਂ__ ਗੱ_ ਠੀ_ ਕ____ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਆ-ਪ-ੀ ਗ-ਡ- ਠ-ਕ ਕ-ਵ-ਉ-ੀ ਹ-। ------------------------------- ਉਸਨੇ ਆਂਪਣੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। 0
Usanē--m---ī--a-----ī-- karavā-u-ī h-i. U____ ā_____ g___ ṭ____ k_________ h___ U-a-ē ā-p-ṇ- g-ḍ- ṭ-ī-a k-r-v-'-ṇ- h-i- --------------------------------------- Usanē āmpaṇī gaḍī ṭhīka karavā'uṇī hai.
Han må vaske bilen. ਉਸ-- -ਪ-- --ਡ--ਧਵਾ-ਣੀ ਹੈ। ਉ__ ਆ__ ਗੱ_ ਧ___ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਆ-ਣ- ਗ-ਡ- ਧ-ਾ-ਣ- ਹ-। ------------------------- ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣੀ ਹੈ। 0
Usa---āpa---g-ḍ- d--vā'-ṇ--ha-. U____ ā____ g___ d________ h___ U-a-ē ā-a-ī g-ḍ- d-a-ā-u-ī h-i- ------------------------------- Usanē āpaṇī gaḍī dhavā'uṇī hai.
Hun må handle. ਉਸਨੇ-ਖਰ-ਦ---ੀ-ਕਰ-- ਹ-। ਉ__ ਖ____ ਕ__ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਖ-ੀ-ਦ-ਰ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------- ਉਸਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
U-an- ---rīd-d-rī -a---ī--ai. U____ k__________ k_____ h___ U-a-ē k-a-ī-a-ā-ī k-r-n- h-i- ----------------------------- Usanē kharīdadārī karanī hai.
Hun må vaske leiligheten. ਉਸ-ੇ--- -----ਰ-ਾ--ੈ। ਉ__ ਘ_ ਸਾ_ ਕ__ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਘ- ਸ-ਫ ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------- ਉਸਨੇ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0
U--nē---ara --ph--k-r-n--h--. U____ g____ s____ k_____ h___ U-a-ē g-a-a s-p-a k-r-n- h-i- ----------------------------- Usanē ghara sāpha karanā hai.
Hun må vaske tøy. ਉਸਨੇ ਕੱ--- -ੋਣੇ -ਨ। ਉ__ ਕੱ__ ਧੋ_ ਹ__ ਉ-ਨ- ਕ-ਪ-ੇ ਧ-ਣ- ਹ-। ------------------- ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹਨ। 0
U--nē----aṛ- -hō-ē----a. U____ k_____ d____ h____ U-a-ē k-p-ṛ- d-ō-ē h-n-. ------------------------ Usanē kapaṛē dhōṇē hana.
Vi må snart gå på skolen. ਅਸ-- -ੁ-ੰਤ -ਕੂਲ--ਾਣਾ-ਹੈ। ਅ_ ਤੁ__ ਸ__ ਜਾ_ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਸ-ੂ- ਜ-ਣ- ਹ-। ------------------------ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Asīṁ --r-ta s--ūl- --------. A___ t_____ s_____ j___ h___ A-ī- t-r-t- s-k-l- j-ṇ- h-i- ---------------------------- Asīṁ turata sakūla jāṇā hai.
Vi må snart gå på jobb. ਅਸੀਂ ਤੁ-ੰਤ ਕ----ੇ--ਾਣ---ੈ। ਅ_ ਤੁ__ ਕੰ_ ਤੇ ਜਾ_ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਕ-ਮ ਤ- ਜ-ਣ- ਹ-। -------------------------- ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
As-ṁ tu--t--ka-a-t--jāṇ- -ai. A___ t_____ k___ t_ j___ h___ A-ī- t-r-t- k-m- t- j-ṇ- h-i- ----------------------------- Asīṁ turata kama tē jāṇā hai.
Vi må snart gå til legen. ਅ--ਂ-ਤੁਰ-ਤ ਡ-------ਲ ਜਾ-----। ਅ_ ਤੁ__ ਡਾ___ ਕੋ_ ਜਾ_ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਤ-ਰ-ਤ ਡ-ਕ-ਰ ਕ-ਲ ਜ-ਣ- ਹ-। ----------------------------- ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 0
Asīṁ t--a-- ḍ--aṭ-ra-kōl- jāṇ- hai. A___ t_____ ḍ_______ k___ j___ h___ A-ī- t-r-t- ḍ-k-ṭ-r- k-l- j-ṇ- h-i- ----------------------------------- Asīṁ turata ḍākaṭara kōla jāṇā hai.
Dere må vente på bussen. ਤੁ--- -ੱ- ਦ---ਡ-ਕ ---ੀ ਹੈ। ਤੁ_ ਬੱ_ ਦੀ ਉ__ ਕ__ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਸ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। -------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
Tu-ī--b-sa -ī--ḍīk------nī--ai. T____ b___ d_ u____ k_____ h___ T-s-ṁ b-s- d- u-ī-a k-r-n- h-i- ------------------------------- Tusīṁ basa dī uḍīka karanī hai.
Dere må vente på toget. ਤੁਸੀਂ -੍ਰ-- -- ਉਡੀ--ਕ----ਹ-। ਤੁ_ ਟ੍__ ਦੀ ਉ__ ਕ__ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਰ-ਨ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
T-s---ṭr-n--d---ḍī---ka-a-ī-h-i. T____ ṭ____ d_ u____ k_____ h___ T-s-ṁ ṭ-ē-a d- u-ī-a k-r-n- h-i- -------------------------------- Tusīṁ ṭrēna dī uḍīka karanī hai.
Dere må vente på drosjen. ਤੁਸੀਂ-ਟ-ਕ-ੀ ਦੀ---ੀ----ਨੀ ਹੈ। ਤੁ_ ਟੈ__ ਦੀ ਉ__ ਕ__ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਕ-ੀ ਦ- ਉ-ੀ- ਕ-ਨ- ਹ-। ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0
T--īṁ ------ī--ī-uḍīk- k-r--ī----. T____ ṭ______ d_ u____ k_____ h___ T-s-ṁ ṭ-i-a-ī d- u-ī-a k-r-n- h-i- ---------------------------------- Tusīṁ ṭaikasī dī uḍīka karanī hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -