Parlør

no ha lov til noe / kunne noe   »   vi Được phép làm gì đó

73 [syttitre]

ha lov til noe / kunne noe

ha lov til noe / kunne noe

73 [Bảy mươi ba]

Được phép làm gì đó

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk vietnamesisk Spill Mer
Har du lov til å kjøre bil? Bạn đ-ợc phép-l-- -e-c---? Bạn được phép lái xe chưa? B-n đ-ợ- p-é- l-i x- c-ư-? -------------------------- Bạn được phép lái xe chưa? 0
Har du lov til å drikke alkohol? Bạ--đ--- -hé-----g--ượ-----a? Bạn được phép uống rượu chưa? B-n đ-ợ- p-é- u-n- r-ợ- c-ư-? ----------------------------- Bạn được phép uống rượu chưa? 0
Har du lov til å reise alene til utlandet? B-- đ-----h---đi -a nướ- ---ài-mộ- m-n- -h--? Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? B-n đ-ợ- p-é- đ- r- n-ớ- n-o-i m-t m-n- c-ư-? --------------------------------------------- Bạn được phép đi ra nước ngoài một mình chưa? 0
ha / få lov, kunne Đ--c Được Đ-ợ- ---- Được 0
Kan vi røyke her? Chún--tôi đ-ợ- h-t -hu-c l- ở--ây--hô--? Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? C-ú-g t-i đ-ợ- h-t t-u-c l- ở đ-y k-ô-g- ---------------------------------------- Chúng tôi được hút thuốc lá ở đây không? 0
Er det lov å røyke her? H-- thu-c--á-- -ây -ượ--k---g? Hút thuốc lá ở đây được không? H-t t-u-c l- ở đ-y đ-ợ- k-ô-g- ------------------------------ Hút thuốc lá ở đây được không? 0
Kan man betale med kredittkort? Tr--ti-n-b--- t---t-n dụ---ở đ---đ-----h-ng? Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? T-ả t-ề- b-n- t-ẻ t-n d-n- ở đ-y đ-ợ- k-ô-g- -------------------------------------------- Trả tiền bằng thẻ tín dụng ở đây được không? 0
Kan man betale med sjekk? Trả--iền--ằ-- --c--ư---kh-n-? Trả tiền bằng séc được không? T-ả t-ề- b-n- s-c đ-ợ- k-ô-g- ----------------------------- Trả tiền bằng séc được không? 0
Kan man bare betale kontant? Ch---ư---trả -------t t--- --? Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? C-ỉ đ-ợ- t-ả t-ề- m-t t-ô- h-? ------------------------------ Chỉ được trả tiền mặt thôi hả? 0
Får jeg lov til å ringe noen? Tô----- --ờ -ọ--đ-----h-ại------ --ợ- k--ng? Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? T-i b-y g-ờ g-i đ-ệ- t-o-i n-a-h đ-ợ- k-ô-g- -------------------------------------------- Tôi bây giờ gọi điện thoại nhanh được không? 0
Får jeg lov til å spørre noe? Tôi --- -i- h-i -h--- --- c-uyệ- đ--c k-ô-g? Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? T-i b-y g-ờ h-i n-a-h v-i c-u-ệ- đ-ợ- k-ô-g- -------------------------------------------- Tôi bây giờ hỏi nhanh vài chuyện được không? 0
Får jeg lov til å si noe? Tôi-bây-g-ờ --- --an- và- chu-------c k-ôn-? Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? T-i b-y g-ờ n-i n-a-h v-i c-u-ệ- đ-ợ- k-ô-g- -------------------------------------------- Tôi bây giờ nói nhanh vài chuyện được không? 0
Han har ikke lov til å sove i parken. A-- -- không--ược----p -gủ-t-on- ---- --ê-. Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. A-h ấ- k-ô-g đ-ợ- p-é- n-ủ t-o-g c-n- v-ê-. ------------------------------------------- Anh ấy không được phép ngủ trong công viên. 0
Han har ikke lov til å sove i bilen. An---y---ông-đ-ợc-phép-----t-o---x- hơ-. Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. A-h ấ- k-ô-g đ-ợ- p-é- n-ủ t-o-g x- h-i- ---------------------------------------- Anh ấy không được phép ngủ trong xe hơi. 0
Han har ikke lov til å sove på togstasjonen. A-h -y-k--ng-được--h-p n-- -ro-g n-- -a. Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. A-h ấ- k-ô-g đ-ợ- p-é- n-ủ t-o-g n-à g-. ---------------------------------------- Anh ấy không được phép ngủ trong nhà ga. 0
Får vi lov til å sette oss? Ch--g---i n--- --ợ- khô--? Chúng tôi ngồi được không? C-ú-g t-i n-ồ- đ-ợ- k-ô-g- -------------------------- Chúng tôi ngồi được không? 0
Kan vi få menyen? Chú-g--ôi -e--t-ự--đ-n -ư-- -h-n-? Chúng tôi xem thực đơn được không? C-ú-g t-i x-m t-ự- đ-n đ-ợ- k-ô-g- ---------------------------------- Chúng tôi xem thực đơn được không? 0
Kan vi betale hver for oss? Ch-n---ô- tr- t-----i--g -ư-c -hô--? Chúng tôi trả tiền riêng được không? C-ú-g t-i t-ả t-ề- r-ê-g đ-ợ- k-ô-g- ------------------------------------ Chúng tôi trả tiền riêng được không? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -