Parlør

no be om noe   »   zh 请求某物或某事

74 [syttifire]

be om noe

be om noe

74[七十四]

74 [Qīshísì]

请求某物或某事

[qǐngqiú mǒu wù huò mǒu shì]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
Kan du klippe håret mitt? 您-能 --- --- --? 您 能 给 我 剪__ 吗 ? 您 能 给 我 剪-发 吗 ? --------------- 您 能 给 我 剪头发 吗 ? 0
nín---n- gě- -ǒ -iǎn---ufǎ ma? n__ n___ g__ w_ j___ t____ m__ n-n n-n- g-i w- j-ǎ- t-u-ǎ m-? ------------------------------ nín néng gěi wǒ jiǎn tóufǎ ma?
Vennligst ikke for kort. 请--- -短 。 请 不_ 太_ 。 请 不- 太- 。 --------- 请 不要 太短 。 0
Qǐn--bù--o-tà- ---n. Q___ b____ t__ d____ Q-n- b-y-o t-i d-ǎ-. -------------------- Qǐng bùyào tài duǎn.
Litt kortere, takk. 请-- --。 请 短 些 。 请 短 些 。 ------- 请 短 些 。 0
Qǐn- d-ǎn --ē. Q___ d___ x___ Q-n- d-ǎ- x-ē- -------------- Qǐng duǎn xiē.
Kan du fremkalle disse bildene? 您 --冲洗 -- - ? 您 能 冲_ 相_ 吗 ? 您 能 冲- 相- 吗 ? ------------- 您 能 冲洗 相片 吗 ? 0
N-n -é---chōng---x--n---à- -a? N__ n___ c______ x________ m__ N-n n-n- c-ō-g-ǐ x-à-g-i-n m-? ------------------------------ Nín néng chōngxǐ xiàngpiàn ma?
Bildene er på CDen. 照片---在 ----- 。 照_ 都 在 C_ 里_ 。 照- 都 在 C- 里- 。 -------------- 照片 都 在 CD 里面 。 0
Z-à---àn d-- z-- ---l-m---. Z_______ d__ z__ C_ l______ Z-à-p-à- d-u z-i C- l-m-à-. --------------------------- Zhàopiàn dōu zài CD lǐmiàn.
Bildene er i kameraet. 照片-- - 照-机 - 。 照_ 都 在 照__ 里 。 照- 都 在 照-机 里 。 -------------- 照片 都 在 照相机 里 。 0
Zh-o--à- d-u --i ---oxi---jī-lǐ. Z_______ d__ z__ z__________ l__ Z-à-p-à- d-u z-i z-à-x-à-g-ī l-. -------------------------------- Zhàopiàn dōu zài zhàoxiàngjī lǐ.
Kan du reparere denne klokka? 您-能 修 这- 表 吗 ? 您 能 修 这_ 表 吗 ? 您 能 修 这- 表 吗 ? -------------- 您 能 修 这个 表 吗 ? 0
N-n-né-g x----hège------ma? N__ n___ x__ z____ b___ m__ N-n n-n- x-ū z-è-e b-ǎ- m-? --------------------------- Nín néng xiū zhège biǎo ma?
Glasset er knust. 表面-- --。 表_ 坏 了 。 表- 坏 了 。 -------- 表面 坏 了 。 0
B-ǎo-ià- ---i--. B_______ h______ B-ǎ-m-à- h-à-l-. ---------------- Biǎomiàn huàile.
Batteriet er tomt. 电--没-- 了 。 电_ 没 电 了 。 电- 没 电 了 。 ---------- 电池 没 电 了 。 0
Diànch----i d-àn--. D______ m__ d______ D-à-c-í m-i d-à-l-. ------------------- Diànchí méi diànle.
Kan du stryke skjorta? 您-能 熨---件 -- - ? 您 能 熨_ 这_ 衬_ 吗 ? 您 能 熨- 这- 衬- 吗 ? ---------------- 您 能 熨平 这件 衬衫 吗 ? 0
N---né---yù- pí-g--h- j--- -h---hā---a? N__ n___ y__ p___ z__ j___ c_______ m__ N-n n-n- y-n p-n- z-è j-à- c-è-s-ā- m-? --------------------------------------- Nín néng yùn píng zhè jiàn chènshān ma?
Kan du rense buksa? 您 能 把-这条 -子 洗干净 吗-? 您 能 把 这_ 裤_ 洗__ 吗 ? 您 能 把 这- 裤- 洗-净 吗 ? ------------------- 您 能 把 这条 裤子 洗干净 吗 ? 0
N-n--én- -ǎ z-è t--o-k--i--ǐ g--j-n- --? N__ n___ b_ z__ t___ k___ x_ g______ m__ N-n n-n- b- z-è t-á- k-z- x- g-n-ì-g m-? ---------------------------------------- Nín néng bǎ zhè tiáo kùzi xǐ gānjìng ma?
Kan du reparere skoene? 您 - --下 这双 --吗 ? 您 能 修__ 这_ 鞋 吗 ? 您 能 修-下 这- 鞋 吗 ? ---------------- 您 能 修一下 这双 鞋 吗 ? 0
N-n-n--g-x-ū--īx-- -hè shuā-- ----m-? N__ n___ x__ y____ z__ s_____ x__ m__ N-n n-n- x-ū y-x-à z-è s-u-n- x-é m-? ------------------------------------- Nín néng xiū yīxià zhè shuāng xié ma?
Kan du gi meg fyr? 您-能----火- 给- 吗 ? 您 能 把 打__ 给_ 吗 ? 您 能 把 打-机 给- 吗 ? ---------------- 您 能 把 打火机 给我 吗 ? 0
N----én---ǎ d-h--j--g-i wǒ ma? N__ n___ b_ d______ g__ w_ m__ N-n n-n- b- d-h-ǒ-ī g-i w- m-? ------------------------------ Nín néng bǎ dǎhuǒjī gěi wǒ ma?
Har du fyrstikker eller en lighter? 您 - -柴 - 打火机---? 您 有 火_ 或 打__ 吗 ? 您 有 火- 或 打-机 吗 ? ---------------- 您 有 火柴 或 打火机 吗 ? 0
Nín-----h--c--i---ò --huǒj- ma? N__ y__ h______ h__ d______ m__ N-n y-u h-ǒ-h-i h-ò d-h-ǒ-ī m-? ------------------------------- Nín yǒu huǒchái huò dǎhuǒjī ma?
Har du et askebeger? 您-- -灰缸 吗 ? 您 有 烟__ 吗 ? 您 有 烟-缸 吗 ? ----------- 您 有 烟灰缸 吗 ? 0
Nín yǒu-yā--u- g--g ma? N__ y__ y_____ g___ m__ N-n y-u y-n-u- g-n- m-? ----------------------- Nín yǒu yānhuī gāng ma?
Røyker du sigarer? 您 吸/抽-雪茄烟-吗-? 您 吸__ 雪__ 吗 ? 您 吸-抽 雪-烟 吗 ? ------------- 您 吸/抽 雪茄烟 吗 ? 0
N-n-x-- chōu ---ji- y-n---? N__ x__ c___ x_____ y__ m__ N-n x-/ c-ō- x-ě-i- y-n m-? --------------------------- Nín xī/ chōu xuějiā yān ma?
Røyker du sigaretter? 您 吸/---- - ? 您 吸__ 香_ 吗 ? 您 吸-抽 香- 吗 ? ------------ 您 吸/抽 香烟 吗 ? 0
N-n-x-/ c-ōu--iāng--n-m-? N__ x__ c___ x_______ m__ N-n x-/ c-ō- x-ā-g-ā- m-? ------------------------- Nín xī/ chōu xiāngyān ma?
Røyker du pipe? 您-----烟----? 您 吸__ 烟_ 吗 ? 您 吸-抽 烟- 吗 ? ------------ 您 吸/抽 烟斗 吗 ? 0
N---x-- ---- y-ndǒu---? N__ x__ c___ y_____ m__ N-n x-/ c-ō- y-n-ǒ- m-? ----------------------- Nín xī/ chōu yāndǒu ma?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -