Parlør

no begrunne noe 2   »   pa ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 2

76 [syttiseks]

begrunne noe 2

begrunne noe 2

76 [ਛਿਅੱਤਰ]

76 [Chi\'atara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 2

[kisē gala dā taraka dēṇā 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Hvorfor kom du ikke? ਤ-ਸ-- ਕਿਉ--ਨਹ-ਂ -ਏ? ਤੁ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-? ------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? 0
tusī- ki--ṁ-nahī----ē? t____ k____ n____ ā___ t-s-ṁ k-'-ṁ n-h-ṁ ā-ē- ---------------------- tusīṁ ki'uṁ nahīṁ ā'ē?
Jeg var syk. ਮੈ- ਬੀਮ-ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀ__ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਬ-ਮ-ਰ ਸ-। ------------- ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। 0
M-iṁ------a s-. M___ b_____ s__ M-i- b-m-r- s-. --------------- Maiṁ bīmāra sī.
Jeg kom ikke fordi jeg var syk. ਮ---ਨ-ੀ- ----/ ----ਿਉਂਕਿ-ਮੈਂ-ਬ-ਮਾ----। ਮੈਂ ਨ_ ਆ__ / ਆ_ ਕਿ__ ਮੈਂ ਬੀ__ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ-ਆ / ਆ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਬ-ਮ-ਰ ਸ-। -------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। 0
M-iṁ n---ṁ -'-'-/--'ī k---ṅ---m--- bī-āra-s-. M___ n____ ā_____ ā__ k______ m___ b_____ s__ M-i- n-h-ṁ ā-i-ā- ā-ī k-'-ṅ-i m-i- b-m-r- s-. --------------------------------------------- Maiṁ nahīṁ ā'i'ā/ ā'ī ki'uṅki maiṁ bīmāra sī.
Hvorfor kom hun ikke? ਉਹ -----ਨਹੀ----? ਉ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ ਉ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-? ---------------- ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? 0
Uh---i'-- -------'ī? U__ k____ n____ ā___ U-a k-'-ṁ n-h-ṁ ā-ī- -------------------- Uha ki'uṁ nahīṁ ā'ī?
Hun var trett. ਉ- ਥ-- ਗਈ ਸੀ। ਉ_ ਥੱ_ ਗ_ ਸੀ_ ਉ- ਥ-ਕ ਗ- ਸ-। ------------- ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। 0
U-a---ak--ga-- --. U__ t____ g___ s__ U-a t-a-a g-'- s-. ------------------ Uha thaka ga'ī sī.
Hun kom ikke fordi hun var trett. ਉਹ--ਹੀ--ਆਈ ਕ--ਂਕਿ----ਥ-ਕ -ਈ --। ਉ_ ਨ_ ਆ_ ਕਿ__ ਉ_ ਥੱ_ ਗ_ ਹੈ_ ਉ- ਨ-ੀ- ਆ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉ- ਥ-ਕ ਗ- ਹ-। ------------------------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। 0
Uh---ah-ṁ-ā'ī----u--i --- t-a-- --'- ha-. U__ n____ ā__ k______ u__ t____ g___ h___ U-a n-h-ṁ ā-ī k-'-ṅ-i u-a t-a-a g-'- h-i- ----------------------------------------- Uha nahīṁ ā'ī ki'uṅki uha thaka ga'ī hai.
Hvorfor kom han ikke? ਉਹ --ਉਂ--ਹੀ---ਇ-? ਉ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ___ ਉ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ- ----------------- ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 0
U-a k-'-ṁ -a-ī- ā'i'-? U__ k____ n____ ā_____ U-a k-'-ṁ n-h-ṁ ā-i-ā- ---------------------- Uha ki'uṁ nahīṁ ā'i'ā?
Han hadde ikke lyst. ਉਸਦਾ--- ਨ-ੀ- -- -ਿਹਾ -ੀ। ਉ__ ਮ_ ਨ_ ਕ_ ਰਿ_ ਸੀ_ ਉ-ਦ- ਮ- ਨ-ੀ- ਕ- ਰ-ਹ- ਸ-। ------------------------ ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 0
U--dā--ana -ah----ara rih--sī. U____ m___ n____ k___ r___ s__ U-a-ā m-n- n-h-ṁ k-r- r-h- s-. ------------------------------ Usadā mana nahīṁ kara rihā sī.
Han kom ikke fordi han ikke hadde lyst. ਉ- --ੀ- ਆਇਆ --ਉ--ਿ -ਸ-ੀ -ੱਛਾ ਨਹੀ- -ੀ? ਉ_ ਨ_ ਆ__ ਕਿ__ ਉ__ ਇੱ_ ਨ_ ਸੀ_ ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ ਕ-ਉ-ਕ- ਉ-ਦ- ਇ-ਛ- ਨ-ੀ- ਸ-? ------------------------------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? 0
U----ahī- -'i'ā-ki'u--i us-dī--chā--ahī- sī? U__ n____ ā____ k______ u____ i___ n____ s__ U-a n-h-ṁ ā-i-ā k-'-ṅ-i u-a-ī i-h- n-h-ṁ s-? -------------------------------------------- Uha nahīṁ ā'i'ā ki'uṅki usadī ichā nahīṁ sī?
Hvorfor kom dere ikke? ਤ-ਸੀਂ---ਰ--ਕਿਉਂ --ੀ--ਆ-? ਤੁ_ ਸਾ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ਰ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? 0
Tu--ṁ ---ē----uṁ--a------ē? T____ s___ k____ n____ ā___ T-s-ṁ s-r- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-ē- --------------------------- Tusīṁ sārē ki'uṁ nahīṁ ā'ē?
Bilen vår er ødelagt. ਸ--- -ੱ-ੀ -ਰ-ਬ ਹ-। ਸਾ_ ਗੱ_ ਖ__ ਹੈ_ ਸ-ਡ- ਗ-ਡ- ਖ-ਾ- ਹ-। ------------------ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
S--- --ḍ----arā-a hai. S___ g___ k______ h___ S-ḍ- g-ḍ- k-a-ā-a h-i- ---------------------- Sāḍī gaḍī kharāba hai.
Vi kom ikke fordi bilen vår er ødelagt. ਅਸ-ਂ -ਹ----ਏ-ਕ--ਂ-ਿ --ਡੀ-ਗੱ-ੀ ਖਰ-- ਹ-। ਅ_ ਨ_ ਆ_ ਕਿ__ ਸਾ_ ਗੱ_ ਖ__ ਹੈ_ ਅ-ੀ- ਨ-ੀ- ਆ- ਕ-ਉ-ਕ- ਸ-ਡ- ਗ-ਡ- ਖ-ਾ- ਹ-। -------------------------------------- ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। 0
As-ṁ n---ṁ--'--k-------s--- -aḍ- k---ā-- ha-. A___ n____ ā__ k______ s___ g___ k______ h___ A-ī- n-h-ṁ ā-ē k-'-ṅ-i s-ḍ- g-ḍ- k-a-ā-a h-i- --------------------------------------------- Asīṁ nahīṁ ā'ē ki'uṅki sāḍī gaḍī kharāba hai.
Hvorfor kom de ikke? ਉਹ --ਕ-ਕਿ---ਨਹੀ- ਆਏ? ਉ_ ਲੋ_ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ ਉ- ਲ-ਕ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-? -------------------- ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? 0
U---l-ka k-'-- -ahī- -'-? U__ l___ k____ n____ ā___ U-a l-k- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-ē- ------------------------- Uha lōka ki'uṁ nahīṁ ā'ē?
De rakk ikke toget. ਉਹ-ਾਂ----ਗੱਡ-----ਟ -- --। ਉ__ ਦੀ ਗੱ_ ਛੁੱ_ ਗ_ ਸੀ_ ਉ-ਨ-ਂ ਦ- ਗ-ਡ- ਛ-ੱ- ਗ- ਸ-। ------------------------- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 0
Uha-āṁ d- --ḍī--h----g--ī s-. U_____ d_ g___ c____ g___ s__ U-a-ā- d- g-ḍ- c-u-a g-'- s-. ----------------------------- Uhanāṁ dī gaḍī chuṭa ga'ī sī.
De kom ikke fordi de ikke rakk toget. ਉ- ਲ------ਲਈ-ਨ--ਂ ਆਏ--ਿ---- ਉਹ----ਦ----ਡੀ --ੱਟ--ਈ ਸ-। ਉ_ ਲੋ_ ਇ_ ਲ_ ਨ_ ਆ_ ਕਿ__ ਉ__ ਦੀ ਗੱ_ ਛੁੱ_ ਗ_ ਸੀ_ ਉ- ਲ-ਕ ਇ- ਲ- ਨ-ੀ- ਆ- ਕ-ਉ-ਕ- ਉ-ਨ-ਂ ਦ- ਗ-ਡ- ਛ-ੱ- ਗ- ਸ-। ----------------------------------------------------- ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। 0
U-a-lōk- --a-------a-------------k- ---nā- dī gaḍ--ch--a ga-- -ī. U__ l___ i__ l___ n____ ā__ k______ u_____ d_ g___ c____ g___ s__ U-a l-k- i-a l-'- n-h-ṁ ā-ē k-'-ṅ-i u-a-ā- d- g-ḍ- c-u-a g-'- s-. ----------------------------------------------------------------- Uha lōka isa la'ī nahīṁ ā'ē ki'uṅki uhanāṁ dī gaḍī chuṭa ga'ī sī.
Hvorfor kom du ikke? ਤੂ- ਕਿਉ- ਨ--ਂ ਆਇ--- --? ਤੂੰ ਕਿ_ ਨ_ ਆ__ / ਆ__ ਤ-ੰ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ / ਆ-? ----------------------- ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ? 0
Tū --'-ṁ---h---ā'--ā/ ā--? T_ k____ n____ ā_____ ā___ T- k-'-ṁ n-h-ṁ ā-i-ā- ā-ī- -------------------------- Tū ki'uṁ nahīṁ ā'i'ā/ ā'ī?
Jeg fikk ikke lov. ਮੈਨ-ੰ -ਉ---ੀ----ਆ-ਨਹ-ਂ -ੀ। ਮੈ_ ਆ__ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਸੀ_ ਮ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਸ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
Ma-nū-ā'-----ī -gi'- nah-- --. M____ ā____ d_ ā____ n____ s__ M-i-ū ā-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ s-. ------------------------------ Mainū ā'uṇa dī āgi'ā nahīṁ sī.
Jeg kom ikke fordi jeg ikke fikk lov. ਮ-ਂ-ਨਹ-- -ਇਆ-/--- ਕਿਉਂ-ਿ -ੈ-ੂੰ ----ਦੀ --ਿਆ-ਨਹ-- -ੀ। ਮੈਂ ਨ_ ਆ__ / ਆ_ ਕਿ__ ਮੈ_ ਆ__ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਸੀ_ ਮ-ਂ ਨ-ੀ- ਆ-ਆ / ਆ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਨ-ੰ ਆ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਸ-। --------------------------------------------------- ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 0
M--ṁ-n-hī-----'ā/ ā-ī --'u-ki m-i-ū-ā---a--ī--g-'ā-n-hī---ī. M___ n____ ā_____ ā__ k______ m____ ā____ d_ ā____ n____ s__ M-i- n-h-ṁ ā-i-ā- ā-ī k-'-ṅ-i m-i-ū ā-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ s-. ------------------------------------------------------------ Maiṁ nahīṁ ā'i'ā/ ā'ī ki'uṅki mainū ā'uṇa dī āgi'ā nahīṁ sī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -