Parlør

no Fortid 1   »   th อดีตกาล 1

81 [åttien]

Fortid 1

Fortid 1

81 [แปดสิบเอ็ด]

bhæ̀t-sìp-èt

อดีตกาล 1

[à-dèet-dhà-gan]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
skrive เขี-น เ___ เ-ี-น ----- เขียน 0
ki--n k___ k-̌-n ----- kǐan
Han skrev et brev. เ-าไ--เขี--จด-ม-ย-น-่งฉ-ับ เ____________________ เ-า-ด-เ-ี-น-ด-ม-ย-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ 0
k--o----i----an-jo-t-ma-i-n---ng---à-ba-p k_________________________________ k-̌---a-i-k-̌-n-j-̀---a-i-n-̀-n---h-̀-b-̀- ------------------------------------------ kǎo-dâi-kǐan-jòt-mǎi-nèung-chà-bàp
Og hun skrev et kort. และเธอไ--------าร์-หน-่--บ แ____________________ แ-ะ-ธ-ไ-้-ข-ย-ก-ร-ด-น-่-ใ- -------------------------- และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ 0
l---t-r̶-d-----i--n-gà---e-un---ai l____________________________ l-́-t-r---a-i-k-̌-n-g-̀---e-u-g-b-i ----------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-kǐan-gàd-nèung-bai
lese อ่าน อ่__ อ-า- ---- อ่าน 0
àn à_ a-n --- àn
Jeg leste et magasin. เขา---อ่า--ิต-สา-หน-----ับ เ___________________ เ-า-ด-อ-า-น-ต-ส-ร-น-่-ฉ-ั- -------------------------- เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ 0
kǎ---a-i-a-n-n--t-yá-s--n-n---ng-c--̀---̀p k__________________________________ k-̌---a-i-a-n-n-́---a---a-n-n-̀-n---h-̀-b-̀- -------------------------------------------- kǎo-dâi-àn-nít-yá-sǎn-nèung-chà-bàp
Og hun leste ei bok. แ---ธอ-ด----น-น-----หน-่-เล่ม แ_____________________ แ-ะ-ธ-ไ-้-่-น-น-ง-ื-ห-ึ-ง-ล-ม ----------------------------- และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม 0
l-́--u-̶-------̀n-n-----s-̌u-nè-n---êm l_______________________________ l-́-t-r---a-i-a-n-n-̌-g-s-̌---e-u-g-l-̂- ---------------------------------------- lǽ-tur̶-dâi-àn-nǎng-sěu-nèung-lêm
ta หยิบ ห__ ห-ิ- ---- หยิบ 0
yi-p y__ y-̀- ---- yìp
Han tok en sigarett. เข----หย---ุ---่หนึ-ง-วน เ________________ เ-า-ด-ห-ิ-บ-ห-ี-ห-ึ-ง-ว- ------------------------ เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน 0
ka-o-d-̂i---̀---o-o--è--n----g---an k_____________________________ k-̌---a-i-y-̀---o-o-r-̀---e-u-g-m-a- ------------------------------------ kǎo-dâi-yìp-bòo-rèe-nèung-muan
Hun tok et stykke sjokolade. เธอ-ด---ิบช-----แ--ต-น-่ง-ิ้น เ____________________ เ-อ-ด-ห-ิ-ช-อ-โ-แ-็-ห-ึ-ง-ิ-น ----------------------------- เธอได้หยิบช็อคโกแล็ตหนึ่งชิ้น 0
tur--d----yìp-cha-----o----́--n--u---c-i-n t___________________________________ t-r---a-i-y-̀---h-́-k-g-h-l-́---e-u-g-c-i-n ------------------------------------------- tur̶-dâi-yìp-cháwk-goh-lǽt-nèung-chín
Han var utro, men hun var trofast. เข-ไ-่--่อสั-ย์--ต่เ--ซ---สั-ย์ เ_________ แ_________ เ-า-ม-ซ-่-ส-ต-์ แ-่-ธ-ซ-่-ส-ต-์ ------------------------------- เขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เธอซื่อสัตย์ 0
k-̌--ma-i-sêu-sa---d----tu---se-u-sàt k______________________________ k-̌---a-i-s-̂---a-t-d-æ---u-̶-s-̂---a-t --------------------------------------- kǎo-mâi-sêu-sàt-dhæ̀-tur̶-sêu-sàt
Han var lat, men hun var flittig. เ---ี้---ยจ----เ----ัน เ_______ แ_______ เ-า-ี-เ-ี-จ แ-่-ธ-ข-ั- ---------------------- เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน 0
kǎo-ke---gi--t--hæ--tûr---yan k________________________ k-̌---e-e-g-̀-t-d-æ---u-r-k-y-n ------------------------------- kǎo-kêe-gìat-dhæ̀-tûr̶k-yan
Han var fattig, men hun var rik. เข--น-แต-เธ--วย เ____ แ_______ เ-า-น แ-่-ธ-ร-ย --------------- เขาจน แต่เธอรวย 0
k-̌o--o---hæ---u---ruay k___________________ k-̌---o---h-̀-t-r---u-y ----------------------- kǎo-jon-dhæ̀-tur̶-ruay
Han hadde ingen penger, men gjeld. เข--ม่-ีเง-น มีแ-่หนี้ เ________ มี____ เ-า-ม-ม-เ-ิ- ม-แ-่-น-้ ---------------------- เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ 0
ka-o--â------n---̶---ee--h-̀---̂e k____________________________ k-̌---a-i-m-e-n-e-̶---e---h-̀-n-̂- ---------------------------------- kǎo-mâi-mee-nger̶n-mee-dhæ̀-nêe
Han hadde ikke flaks, men uflaks. เขา-ม่--โช----ม--ต่-ช-ร้าย เ_________ มี________ เ-า-ม-ม-โ-ค-ี ม-แ-่-ช-ร-า- -------------------------- เขาไม่มีโชคดี มีแต่โชคร้าย 0
ka-o--â----e---o-k-d-e-------æ̀-c-----rái k____________________________________ k-̌---a-i-m-e-c-o-k-d-e-m-e-d-æ---h-̂---a-i ------------------------------------------- kǎo-mâi-mee-chôk-dee-mee-dhæ̀-chôk-rái
Han lyktes ikke, men han mislyktes. เ-า--่-ระส-คว-มสำ-ร-จ -ีแต-ค----้---ลว เ_________________ มี____________ เ-า-ม-ป-ะ-บ-ว-ม-ำ-ร-จ ม-แ-่-ว-ม-้-เ-ล- -------------------------------------- เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ความล้มเหลว 0
k-----âi--hrà----p--wa--s--m--é--------æ̀k--a--ló--l-̲-y̲o k__________________________________________________ k-̌---a-i-b-r-̀-s-̀---w-m-s-̌---e-t-m-e-d-æ-k-w-m-l-́---a-̌-̲- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhrà-sòp-kwam-sǎm-rét-mee-dhæ̀k-wam-lóm-lǎ̲y̲o
Han var ikke fornøyd, men misfornøyd. เขาไ---คย-อ-จ-ม---่ไ--พ-ใจ เ___________ มี________ เ-า-ม-เ-ย-อ-จ ม-แ-่-ม-พ-ใ- -------------------------- เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ 0
kǎ---â---u-y-p-w-----m-e-dh-̀-m-̂----w-jai k_______________________________________ k-̌---a-i-k-н---a---a---e---h-̀-m-̂---a---a- -------------------------------------------- kǎo-mâi-kuнy-paw-jai-mee-dhæ̀-mâi-paw-jai
Han var ikke lykkelig, men ulykkelig. เข-ไม่--ควา--ุข--ี-ต่------ก-์ เ___________ มี_________ เ-า-ม-ม-ค-า-ส-ข ม-แ-่-ว-ม-ุ-ข- ------------------------------ เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ 0
k-̌--ma---me-e----m--o--k--ee-----k--am--ó-k k______________________________________ k-̌---a-i-m-̂-k-w-m-s-̀-k-m-e-d-æ-k-w-m-t-́-k --------------------------------------------- kǎo-mâi-mêek-wam-sòok-mee-dhæ̀k-wam-tóok
Han var ikke sympatisk, men usympatisk. เ-า--่เ-็นม--รก---คร-ม--ต่-ม่--็-ม-ตร เ_______________ มี__________ เ-า-ม-เ-็-ม-ต-ก-บ-ค- ม-แ-่-ม-เ-็-ม-ต- ------------------------------------- เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร 0
kǎo----i------mí--g--p--r---me---hæ̀-ma-i-bh-n---́t k_____________________________________________ k-̌---a-i-b-e---i-t-g-̀---r-i-m-e-d-æ---a-i-b-e---i-t ----------------------------------------------------- kǎo-mâi-bhen-mít-gàp-krai-mee-dhæ̀-mâi-bhen-mít

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -