Parlør

no Fortid 3   »   th อดีตกาล 3

83 [åttitre]

Fortid 3

Fortid 3

83 [แปดสิบสาม]

bhæ̀t-sìp-sǎm

อดีตกาล 3

[à-dèet-dhà-gan]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
ringe โ--ศั-ท์ โ_____ โ-ร-ั-ท- -------- โทรศัพท์ 0
toh-rá---̀p t_________ t-h-r-́-s-̀- ------------ toh-rá-sàp
Jeg har ringt. ผ- --ดิ--- โท--------้ว ผ_ / ดิ__ โ________ ผ- / ด-ฉ-น โ-ร-ั-ท-แ-้- ----------------------- ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว 0
p-̌--d---c-a-n--on---̀---æ-o p______________________ p-̌---i---h-̌---o---a-p-l-́- ---------------------------- pǒm-dì-chǎn-ton-sàp-lǽo
Jeg har ringt hele tiden. ผ- /--ิฉั- ได้--ร------ล-ด-ว-า-ี่ผ่-น-า ผ_ / ดิ__ ไ_____________________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-ท-ศ-พ-์-ล-ด-ว-า-ี-ผ-า-ม- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา 0
p--m-d-̀-----n-d--i-ton---̀--d---̀---w----a-------a----a p_______________________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-t-n-s-̀---h-a-w---a---a-t-̂---a-n-m- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-ton-sàp-dhlàwt-way-la-têe-pàn-ma
spørre ถ-ม ถ__ ถ-ม --- ถาม 0
ta-m t__ t-̌- ---- tǎm
Jeg har spurt. ผ--/-ดิฉ-- ถ-มแ--ว ผ_ / ดิ__ ถ_____ ผ- / ด-ฉ-น ถ-ม-ล-ว ------------------ ผม / ดิฉัน ถามแล้ว 0
po---dì---a-n-t-̌--l-́o p__________________ p-̌---i---h-̌---a-m-l-́- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-tǎm-lǽo
Jeg har alltid spurt. ผม / ดิฉ-น---้ถ-ม---อ ผ_ / ดิ__ ไ________ ผ- / ด-ฉ-น ไ-้-า-เ-ม- --------------------- ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ 0
po---d---ch-̌---a---ta-m--a-y--aw p__________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-t-̌---a-y-m-w --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dâi-tǎm-sǎy-maw
fortelle เล่า เ__ เ-่- ---- เล่า 0
l--o l__ l-̂- ---- lâo
Jeg har fortalt det. ผ- / ---ัน เ--าแล้ว ผ_ / ดิ__ เ_____ ผ- / ด-ฉ-น เ-่-แ-้- ------------------- ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว 0
p-̌---------̌n------l-́o p__________________ p-̌---i---h-̌---a-o-l-́- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-lâo-lǽo
Jeg har fortalt hele historien. ผ----ดิ-ั-ได้เ-่า---่อ---้ง-มดแล-ว ผ_ / ดิ___________________ ผ- / ด-ฉ-น-ด-เ-่-เ-ื-อ-ท-้-ห-ด-ล-ว ---------------------------------- ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว 0
p-̌------chǎ--da-i--â---êu--g-t-́----òt-lǽo p______________________________________ p-̌---i---h-̌---a-i-l-̂---e-u-n---a-n---o-t-l-́- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dâi-lâo-rêuang-táng-mòt-lǽo
lære / lese เ-ียน เ___ เ-ี-น ----- เรียน 0
rian r___ r-a- ---- rian
Jeg har lært / lest. ผม - ----น----ย---้ว ผ_ / ดิ__ เ______ ผ- / ด-ฉ-น เ-ี-น-ล-ว -------------------- ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว 0
p-----ì---ǎ---i-n-l--o p___________________ p-̌---i---h-̌---i-n-l-́- ------------------------ pǒm-dì-chǎn-rian-lǽo
Jeg har lært / lest hele kvelden. ผ- - ---ัน--ร--นตล------ค---ลย ผ_ / ดิ__ เ_____________ ผ- / ด-ฉ-น เ-ี-น-ล-ด-ั-ง-่-เ-ย ------------------------------ ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย 0
p-----i--c--̌n---a--dhl-̀w--t---g--a-m---нy p____________________________________ p-̌---i---h-̌---i-n-d-l-̀-t-t-́-g-k-̂---u-y ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-rian-dhlàwt-táng-kâm-luнy
jobbe ท-ง-น ทำ___ ท-ง-น ----- ทำงาน 0
t---n--n t_______ t-m-n-a- -------- tam-ngan
Jeg har jobbet. ผ----ดิ-ั- ทำงาน---ว ผ_ / ดิ__ ทำ______ ผ- / ด-ฉ-น ท-ง-น-ล-ว -------------------- ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว 0
p--m-----------ta---g-n-lǽo p_______________________ p-̌---i---h-̌---a---g-n-l-́- ---------------------------- pǒm-dì-chǎn-tam-ngan-lǽo
Jeg har jobbet hele dagen. ผ----ด-ฉั--ท----ทั้ง--นเ-ย ผ_ / ดิ__ ทำ__________ ผ- / ด-ฉ-น ท-ง-น-ั-ง-ั-เ-ย -------------------------- ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย 0
po----ì---a-n--am-ng-n-t-́-g-w-n--uнy p_________________________________ p-̌---i---h-̌---a---g-n-t-́-g-w-n-l-н- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-tam-ngan-táng-wan-luнy
spise รั-ประ-าน /--าน รั_______ / ท__ ร-บ-ร-ท-น / ท-น --------------- รับประทาน / ทาน 0
ra-p-----̀--an--an r_______________ r-́---h-a---a---a- ------------------ ráp-bhrà-tan-tan
Jeg har spist. ผม /---ฉั- ทาน-ล-ว ผ_ / ดิ__ ท_____ ผ- / ด-ฉ-น ท-น-ล-ว ------------------ ผม / ดิฉัน ทานแล้ว 0
po-m-dì-chǎ--tan--ǽo p__________________ p-̌---i---h-̌---a---æ-o ----------------------- pǒm-dì-chǎn-tan-lǽo
Jeg har spist opp. ผ- / -ิ-ัน----อ-----ั้--มดแล-ว ผ_ / ดิ__ ท_______________ ผ- / ด-ฉ-น ท-น-า-า-ท-้-ห-ด-ล-ว ------------------------------ ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว 0
pǒ---ì-chǎn---n---hǎn--a-n----̀-----o p_________________________________ p-̌---i---h-̌---a-----a-n-t-́-g-m-̀---æ-o ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-tan-a-hǎn-táng-mòt-lǽo

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -