Parlør

no Fortid 4   »   kn ಭೂತಕಾಲ ೪

84 [åttifire]

Fortid 4

Fortid 4

೮೪ [ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು]

84 [Embatta nālku]

ಭೂತಕಾಲ ೪

[bhūtakāla -4.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
lese ಓದ----ು ಓ___ ಓ-ು-ು-ು ------- ಓದುವುದು 0
Ō--vu-u Ō______ Ō-u-u-u ------- Ōduvudu
Jeg har lest. ನ-ನು ಓ-ಿದ-ದ--ೆ. ನಾ_ ಓ_____ ನ-ನ- ಓ-ಿ-್-ೇ-ೆ- --------------- ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. 0
n--- ō---dēne. n___ ō________ n-n- ō-i-d-n-. -------------- nānu ōdiddēne.
Jeg har lest hele romanen. ನಾ-----ದಂಬರಿ-ನ-ನು-ಪೂ----ಯಾಗ----ಿ-್-ೇನ-. ನಾ_ ಕಾ______ ಪೂ____ ಓ_____ ನ-ನ- ಕ-ದ-ಬ-ಿ-ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ಓ-ಿ-್-ೇ-ೆ- --------------------------------------- ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā----ā-amb-riy-n-- -ū-t-y-g--ōd--d---. N___ k_____________ p________ ō________ N-n- k-d-m-a-i-a-n- p-r-i-ā-i ō-i-d-n-. --------------------------------------- Nānu kādambariyannu pūrtiyāgi ōdiddēne.
forstå ಅ-್---ಾಡ-ಕ-ಳ್-ುವ---. ಅ__ ಮಾ_______ ಅ-್- ಮ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ-ವ-ದ-. -------------------- ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 0
Art-a----i---ḷuvu--. A____ m_____________ A-t-a m-ḍ-k-ḷ-u-u-u- -------------------- Artha māḍikoḷḷuvudu.
Jeg har forstått. ನ--- ---ಥ----ಿಕ-ಂಡ----ೇನ-. ನಾ_ ಅ__ ಮಾ_______ ನ-ನ- ಅ-್- ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೇ-ೆ- -------------------------- ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u---th----ḍ---ṇḍi-dē--. N___ a____ m______________ N-n- a-t-a m-ḍ-k-ṇ-i-d-n-. -------------------------- Nānu artha māḍikoṇḍiddēne.
Jeg har forstått hele teksten. ನ-ನು-------ಯ--ಿ---್ಥ--ಡಿಕ-ಂಡ-ದ್---ೆ. ನಾ_ ಪೂ____ ಅ__________ ನ-ನ- ಪ-ರ-ತ-ಯ-ಗ- ಅ-್-ಮ-ಡ-ಕ-ಂ-ಿ-್-ೇ-ೆ- ------------------------------------ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā-- pūrti---i--r-h-māḍi-o-ḍ-d-ēn-. N___ p________ a___________________ N-n- p-r-i-ā-i a-t-a-ā-i-o-ḍ-d-ē-e- ----------------------------------- Nānu pūrtiyāgi arthamāḍikoṇḍiddēne.
svare ಉ---- ಕ--ುವ-ದು ಉ___ ಕೊ___ ಉ-್-ರ ಕ-ಡ-ವ-ದ- -------------- ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು 0
U-t------ḍu---u U_____ k_______ U-t-r- k-ḍ-v-d- --------------- Uttara koḍuvudu
Jeg har svart. ನ-ನ- ಉತ--ರ-ಕ---ಟ-ದ---ನೆ. ನಾ_ ಉ___ ಕೊ______ ನ-ನ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
n--- ---ara-koṭṭ---ē-e. n___ u_____ k__________ n-n- u-t-r- k-ṭ-i-d-n-. ----------------------- nānu uttara koṭṭiddēne.
Jeg har svart på alle spørsmålene. ನ--ು--ಲ-ಲಾ -್-ಶ-ನೆಗಳಿ-ೂ---್ತ- ಕೊಟ್ಟ---ದೇನ-. ನಾ_ ಎ__ ಪ್______ ಉ___ ಕೊ______ ನ-ನ- ಎ-್-ಾ ಪ-ರ-್-ೆ-ಳ-ಗ- ಉ-್-ರ ಕ-ಟ-ಟ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------- ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 0
N-n- -l-ā--raś-ega-igū---t--a koṭ-iddē--. N___ e___ p___________ u_____ k__________ N-n- e-l- p-a-n-g-ḷ-g- u-t-r- k-ṭ-i-d-n-. ----------------------------------------- Nānu ellā praśnegaḷigū uttara koṭṭiddēne.
Jeg vet det – jeg har visst det. ಅ---ನ--ೆ-ತ-ಳಿದಿ--- -ದ---ನಗೆ --ಳ-ದ--್-ು. ಅ_ ನ__ ತಿ____ ಅ_ ನ__ ತಿ_____ ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಳ-ದ-ದ-- ಅ-ು ನ-ಗ- ತ-ಳ-ದ-ತ-ತ-. --------------------------------------- ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ- ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. 0
Ad----n----t-ḷ--ide--adu-nan--------dittu. A__ n_____ t________ a__ n_____ t_________ A-u n-n-g- t-ḷ-d-d-- a-u n-n-g- t-ḷ-d-t-u- ------------------------------------------ Adu nanage tiḷidide- adu nanage tiḷidittu.
Jeg skriver det – jeg har skrevet det. ನಾನ--ಅ-------ರ--ುತ-ತ-ನ- ----ನು--ದ--ನು ಬರ-ದ---ದ-. ನಾ_ ಅ___ ಬ_____ - ನಾ_ ಅ___ ಬ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಬ-ೆ-ು-್-ೇ-ೆ - ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಬ-ೆ-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------------------ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ - ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. 0
N--- adann---are--tt-ne - -ān--ada-nu --redid-e. N___ a_____ b__________ - n___ a_____ b_________ N-n- a-a-n- b-r-y-t-ē-e - n-n- a-a-n- b-r-d-d-e- ------------------------------------------------ Nānu adannu bareyuttēne - nānu adannu baredidde.
Jeg hører det – jeg har hørt det. ನ-ನ--ಅದನ್ನ--------ತ-----ನಾ-ು--ದ-್ನ- ----ದ್--. ನಾ_ ಅ___ ಕೇ_____ ನಾ_ ಅ___ ಕೇ____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ದ-ದ-. --------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. 0
N-nu --a----k--u-tēne- ---- --an-u-k-ḷ--de. N___ a_____ k_________ n___ a_____ k_______ N-n- a-a-n- k-ḷ-t-ē-e- n-n- a-a-n- k-ḷ-d-e- ------------------------------------------- Nānu adannu kēḷuttēne- nānu adannu kēḷidde.
Jeg henter det – jeg har hentet det. ನ-ನು ಅದ-್-ು -ೆಗ--ು-ೊಂ-ು ಬರ--್-ೇ-----ಾನು ಅದ-್ನು -ೆಗ-ದ--ೊ--ು---ದ---ದ-ನೆ. ನಾ_ ಅ___ ತೆ____ ಬ_____ ನಾ_ ಅ___ ತೆ____ ಬಂ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಬ-ು-್-ೇ-ೆ- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ಗ-ದ-ಕ-ಂ-ು ಬ-ದ-ದ-ದ-ನ-. ---------------------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 0
Nā---a-a-nu te-edu-o--u -a-ut-------ānu ad--n- --geduko-ḍ- ----iddēn-. N___ a_____ t__________ b_________ n___ a_____ t__________ b__________ N-n- a-a-n- t-g-d-k-ṇ-u b-r-t-ē-e- n-n- a-a-n- t-g-d-k-ṇ-u b-n-i-d-n-. ---------------------------------------------------------------------- Nānu adannu tegedukoṇḍu baruttēne- nānu adannu tegedukoṇḍu bandiddēne.
Jeg bringer det – jeg har brakt det. ನಾ-ು-ಅದ-್ನು ತರ--್-ೇ-- - --ನು ಅದನ್-ು -ಂದ--್ದೇನ-. ನಾ_ ಅ___ ತ____ - ನಾ_ ಅ___ ತಂ_____ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ು-್-ೇ-ೆ - ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ತ-ದ-ದ-ದ-ನ-. ----------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ - ನಾನು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. 0
N--u a--------r--tē---- nānu-a----u--a-di-d-n-. N___ a_____ t________ - n___ a_____ t__________ N-n- a-a-n- t-r-t-ē-e - n-n- a-a-n- t-n-i-d-n-. ----------------------------------------------- Nānu adannu taruttēne - nānu adannu tandiddēne.
Jeg kjøper det – jeg har kjøpt det. ನಾ---ಅದ--ನು-ಕೊ---ು--ತ-----ನ-ನ- --ನ--ು -ೊಂಡ-ಕ-ಂ--ದ--ೇನ-. ನಾ_ ಅ___ ಕೊ______ ನಾ_ ಅ___ ಕೊಂ_______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಳ-ಳ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಂ-ು-ೊ-ಡ-ದ-ದ-ನ-. ------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 0
N------a-nu--o-ḷut-ēne----n- a-a--u ko---k--ḍ-----e. N___ a_____ k__________ n___ a_____ k_______________ N-n- a-a-n- k-ḷ-u-t-n-- n-n- a-a-n- k-ṇ-u-o-ḍ-d-ē-e- ---------------------------------------------------- Nānu adannu koḷḷuttēne- nānu adannu koṇḍukoṇḍiddēne.
Jeg forventer det – jeg har forventet det. ನ--- --ನ್ನು ನಿರ-ಕ್ಷಿಸ--್-ೇನೆ- ನ----ಅದ-್ನು-ನಿ-ೀ--ಷ-ಸ--್ದೆ. ನಾ_ ಅ___ ನಿ________ ನಾ_ ಅ___ ನಿ_______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ತ-ತ-ನ-- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ನ-ರ-ಕ-ಷ-ಸ-ದ-ದ-. --------------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ. 0
Nā-u-a--nn- --r--ṣ-s-ttē--- -ā-u adan----irī-ṣ--i-d-. N___ a_____ n______________ n___ a_____ n____________ N-n- a-a-n- n-r-k-i-u-t-n-- n-n- a-a-n- n-r-k-i-i-d-. ----------------------------------------------------- Nānu adannu nirīkṣisuttēne- nānu adannu nirīkṣisidde.
Jeg forklarer det – jeg har forklart det. ನ--- -ದನ-ನು-ವಿ-ರ----್-ೇನೆ--ನಾನ--ಅದ--ನ----ವರ-ಸಿ---ೆ. ನಾ_ ಅ___ ವಿ_______ ನಾ_ ಅ___ ವಿ______ ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ವ-ವ-ಿ-ು-್-ೇ-ೆ- ನ-ನ- ಅ-ನ-ನ- ವ-ವ-ಿ-ಿ-್-ೆ- --------------------------------------------------- ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ- ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. 0
Nā-u-a--n-u vi-a-is-t-ē--- --nu ada--u-v-v---sid-e. N___ a_____ v_____________ n___ a_____ v___________ N-n- a-a-n- v-v-r-s-t-ē-e- n-n- a-a-n- v-v-r-s-d-e- --------------------------------------------------- Nānu adannu vivarisuttēne- nānu adannu vivarisidde.
Jeg kjenner det – jeg har kjent det. ಅದು-ನನಗೆ----್-ು------ನ--- -ೊತ್ತ-ತ--ು. ಅ_ ನ__ ಗೊ__ -__ ನ__ ಗೊ_____ ಅ-ು ನ-ಗ- ಗ-ತ-ತ- --ದ- ನ-ಗ- ಗ-ತ-ತ-ತ-ತ-. ------------------------------------- ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು -ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 0
A-u-n--age--o-t-----u-n----e----t--t-. A__ n_____ g____ -___ n_____ g________ A-u n-n-g- g-t-u --d- n-n-g- g-t-i-t-. -------------------------------------- Adu nanage gottu -adu nanage gottittu.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -