Parlør

no Fortid av modalverb 1   »   kn ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

87 [åttisju]

Fortid av modalverb 1

Fortid av modalverb 1

೮೭ [ಎಂಬತ್ತೇಳು]

87 [Embattēḷu]

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

[sahāyaka kriyāpadagaḷa bhūtakāla 1.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Vi måtte vanne blomstene. ನಾವು-ಗ-ಡಗ-ಿಗ- ---ು---ಕ-ೇ------ತ-. ನಾ_ ಗಿ____ ನೀ_ ಹಾ_______ ನ-ವ- ಗ-ಡ-ಳ-ಗ- ನ-ರ- ಹ-ಕ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- --------------------------------- ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-u --ḍa-a-i-e n--u---k-b-kā-i-tu. N___ g_________ n___ h_____________ N-v- g-ḍ-g-ḷ-g- n-r- h-k-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu giḍagaḷige nīru hākabēkāgittu.
Vi måtte rydde i leiligheten. ನಾವು ಮ-ೆಯ-್-ು -ು---ೊಳ----ಕ--ಿತ--ು. ನಾ_ ಮ____ ಶು__________ ನ-ವ- ಮ-ೆ-ನ-ನ- ಶ-ಚ-ಗ-ಳ-ಸ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
N----mane-an-- --ci-o---a---āg-t--. N___ m________ ś___________________ N-v- m-n-y-n-u ś-c-g-ḷ-s-b-k-g-t-u- ----------------------------------- Nāvu maneyannu śucigoḷisabēkāgittu.
Vi måtte ta oppvasken. ನಾ-ು-ಪ----ೆ--ನ--ು-ತ-------ಾ-ಿ-್ತ-. ನಾ_ ಪಾ______ ತೊ________ ನ-ವ- ಪ-ತ-ರ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ಯ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ---------------------------------- ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā---pāt--ga-a-n----ḷe-a----g-tt-. N___ p___________ t_______________ N-v- p-t-e-a-a-n- t-ḷ-y-b-k-g-t-u- ---------------------------------- Nāvu pātregaḷannu toḷeyabēkāgittu.
Måtte dere betale regningen? ನೀವ-----್-ಪಾ--ಿ-ಬೇಕಾಗಿತ-ತೆ? ನೀ_ ಬಿ_ ಪಾ_________ ನ-ವ- ಬ-ಲ- ಪ-ವ-ಿ-ಬ-ಕ-ಗ-ತ-ತ-? --------------------------- ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
N-vu --- ---a---a-ēkā--tt-? N___ b__ p_________________ N-v- b-l p-v-t-s-b-k-g-t-e- --------------------------- Nīvu bil pāvatisabēkāgitte?
Måtte dere betale inngangspenger? ನೀ-ು ---ವೇಶ---ಲ್-ವನ-ನ---ೊ-ಬ---ಗ--್--? ನೀ_ ಪ್___ ಶು_____ ಕೊ_______ ನ-ವ- ಪ-ರ-ೇ- ಶ-ಲ-ಕ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ------------------------------------- ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
N--u --av--a -ul--v---- ko--b-kā-itt-? N___ p______ ś_________ k_____________ N-v- p-a-ē-a ś-l-a-a-n- k-ḍ-b-k-g-t-e- -------------------------------------- Nīvu pravēśa śulkavannu koḍabēkāgitte?
Måtte dere betale en bot? ನೀವ- ದಂಡ-ನ್-ು----------ತ---? ನೀ_ ದಂ____ ತೆ_______ ನ-ವ- ದ-ಡ-ನ-ನ- ತ-ರ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ೆ- ---------------------------- ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
N--u-d--ḍava----t-r--ēkāg-tt-? N___ d_________ t_____________ N-v- d-ṇ-a-a-n- t-r-b-k-g-t-e- ------------------------------ Nīvu daṇḍavannu terabēkāgitte?
Hvem måtte ta avskjed? ಯಾರು--ಿದ-ಯ-ಹ-ಳಬ--ಾಗ---ತು? ಯಾ_ ವಿ__ ಹೇ_______ ಯ-ರ- ವ-ದ-ಯ ಹ-ಳ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ------------------------- ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā-- ---ā---h-ḷabē--gitt-? Y___ v_____ h_____________ Y-r- v-d-y- h-ḷ-b-k-g-t-u- -------------------------- Yāru vidāya hēḷabēkāgittu?
Hvem måtte gå hjem tidlig? ಯಾರು --ೆ-- ಬೇಗ---ಗಬೇ-------ು? ಯಾ_ ಮ__ ಬೇ_ ಹೋ_______ ಯ-ರ- ಮ-ೆ-ೆ ಬ-ಗ ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- ----------------------------- ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Y-ru-m----e-bēga -ō--b-kā---t-? Y___ m_____ b___ h_____________ Y-r- m-n-g- b-g- h-g-b-k-g-t-u- ------------------------------- Yāru manege bēga hōgabēkāgittu?
Hvem måtte ta toget? ಯಾರು -ೈ-ಿ-- ಹೋ---ಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾ_ ರೈ__ ಹೋ_______ ಯ-ರ- ರ-ಲ-ಗ- ಹ-ಗ-ೇ-ಾ-ಿ-್-ು- -------------------------- ಯಾರು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā----ail-g- h--a-ē--gittu? Y___ r______ h_____________ Y-r- r-i-i-e h-g-b-k-g-t-u- --------------------------- Yāru railige hōgabēkāgittu?
Vi ville ikke bli lenge. ನಮ-ೆ----್ಚ------ತ- -ರಲು --್--ಿ--ಿಲ--. ನ__ ಹೆ__ ಹೊ__ ಇ__ ಇ________ ನ-ಗ- ಹ-ಚ-ಚ- ಹ-ತ-ತ- ಇ-ಲ- ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------------- ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N--ag--h------o-t- -ralu-i-ṭ--i-alill-. N_____ h____ h____ i____ i_____________ N-m-g- h-c-u h-t-u i-a-u i-ṭ-v-r-l-l-a- --------------------------------------- Namage heccu hottu iralu iṣṭaviralilla.
Vi ville ikke drikke noe. ನಮಗೆ-ಏ--್-ೂ ಕ-ಡಿಯಲು-ಇಷ್ಟ-ಿ-----ಲ. ನ__ ಏ___ ಕು___ ಇ________ ನ-ಗ- ಏ-ನ-ನ- ಕ-ಡ-ಯ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. --------------------------------- ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N--a-e -n-nnū---ḍi-a---iṣṭavir-l-lla. N_____ ē_____ k_______ i_____________ N-m-g- ē-a-n- k-ḍ-y-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------- Namage ēnannū kuḍiyalu iṣṭaviralilla.
Vi ville ikke forstyrre. ನ--ೆ-ತ-ಂದರೆ ಕ--ಲ--ಇಷ--ವ----ಲ್-. ನ__ ತೊಂ__ ಕೊ__ ಇ________ ನ-ಗ- ತ-ಂ-ರ- ಕ-ಡ-ು ಇ-್-ವ-ರ-ಿ-್-. ------------------------------- ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
N-mage --ndar- ko-a-u--ṣ--vi----l-a. N_____ t______ k_____ i_____________ N-m-g- t-n-a-e k-ḍ-l- i-ṭ-v-r-l-l-a- ------------------------------------ Namage tondare koḍalu iṣṭaviralilla.
Jeg ville akkurat ringe. ನ--ು ಫ-----ಾ--ು ಬಯ---್ದ-. ನಾ_ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ_____ ನ-ನ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ-. ------------------------- ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. 0
N--- p-ōn --ḍ--- ---asidde. N___ p___ m_____ b_________ N-n- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e- --------------------------- Nānu phōn māḍalu bayasidde.
Jeg ville bestille drosje. ನ-ನು-ಟ್ಯಾಕ್---ನ-ನ---ರ-ಯಲು-----ದ--ೆ-. ನಾ_ ಟ್______ ಕ___ ಬ____ . ನ-ನ- ಟ-ಯ-ಕ-ಸ-ಯ-್-ು ಕ-ೆ-ಲ- ಬ-ಸ-ದ-ದ- . ------------------------------------ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ . 0
N-n- -y-k-iya-nu-kar--al- --y-s---e. N___ ṭ__________ k_______ b_________ N-n- ṭ-ā-s-y-n-u k-r-y-l- b-y-s-d-e- ------------------------------------ Nānu ṭyāksiyannu kareyalu bayasidde.
Jeg ville nemlig kjøre hjem. ನ-ಜ ಹೇಳ--ಕ--ದರ--------ನ-ಗ--ಹ-ಗಬೇಕೆ---ದ್--. ನಿ_ ಹೇ_____ ನಾ_ ಮ__ ಹೋ_______ ನ-ಜ ಹ-ಳ-ೇ-ೆ-ದ-ೆ ನ-ನ- ಮ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ೇ-ೆ-ದ-ದ-ದ-. ------------------------------------------ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. 0
N--- --ḷ-bē-e-d--- nānu m-neg--h---b--en-i-d-. N___ h____________ n___ m_____ h______________ N-j- h-ḷ-b-k-n-a-e n-n- m-n-g- h-g-b-k-n-i-d-. ---------------------------------------------- Nija hēḷabēkendare nānu manege hōgabēkendidde.
Jeg trodde du ville ringe kona di. ನ--- ನ-ನ-ನ-ಹೆ--ತಿ-- -ೋನ್ ---ಲು-ಬಯ-ಿ--ದೆ-ಎ----ನ-ನು -ಂದ---ಂಡೆ. ನೀ_ ನಿ__ ಹೆಂ___ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಅಂ____ ನ-ನ- ನ-ನ-ನ ಹ-ಂ-ತ-ಗ- ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------------ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
N--u--in-a h--ḍ-tige--hōn m---lu-bay-sidd---nd- -ā-u a-du-o--e. N___ n____ h________ p___ m_____ b________ e___ n___ a_________ N-n- n-n-a h-ṇ-a-i-e p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- --------------------------------------------------------------- Nīnu ninna heṇḍatige phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Jeg trodde du ville ringe opplysningen. ನೀ-- ವಿಚ---ೆಗ----ನ- ಮಾ-ಲು-ಬ-ಸಿ-್ದೆ-ಎಂ-ು ನಾನ---ಂದ------. ನೀ_ ವಿ____ ಫೋ_ ಮಾ__ ಬ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಅಂ____ ನ-ನ- ವ-ಚ-ರ-ೆ-ೆ ಫ-ನ- ಮ-ಡ-ು ಬ-ಸ-ದ-ದ- ಎ-ದ- ನ-ನ- ಅ-ದ-ಕ-ಂ-ೆ- ------------------------------------------------------- ನೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nīn- -i-ār--e----h-n-m-ḍ----b-y-sid-e en-u---nu-an------e. N___ v_________ p___ m_____ b________ e___ n___ a_________ N-n- v-c-r-ṇ-g- p-ō- m-ḍ-l- b-y-s-d-e e-d- n-n- a-d-k-ṇ-e- ---------------------------------------------------------- Nīnu vicāraṇege phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
Jeg trodde du ville bestille en pizza. ನೀ-ು ಒ-ದು-----ದ--ಾ----ೆ--- -ೇ-ಲ-ದ್ದಿ--ಂದು-ನಾನ--ಆ-ೋ--ಸಿ--. ನೀ_ ಒಂ_ ಪಿ___ ಬೇ__ ಕೇ____ ಎಂ_ ನಾ_ ಆ_____ ನ-ನ- ಒ-ದ- ಪ-ಜ-ದ-ಜ- ಬ-ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಿ-್-ಿ ಎ-ದ- ನ-ನ- ಆ-ೋ-ಿ-ಿ-ೆ- --------------------------------------------------------- ನೀನು ಒಂದು ಪಿಜ್ದ್ಜಾ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. 0
N-n----d----j-j- ----n-- -ēḷal-----end--nānu -lō---id-. N___ o___ p_____ b______ k________ e___ n___ ā_________ N-n- o-d- p-j-j- b-k-n-u k-ḷ-l-d-i e-d- n-n- ā-ō-i-i-e- ------------------------------------------------------- Nīnu ondu pijdjā bēkendu kēḷaliddi endu nānu ālōciside.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -