Parlør

no Imperativ 1   »   th ประโยคคำสั่ง 1

89 [åttini]

Imperativ 1

Imperativ 1

89 [แปดสิบเก้า]

bhæ̀t-sìp-gâo

ประโยคคำสั่ง 1

[bhrà-yôk-kam-sàng]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk thai Spill Mer
Du er lat – du burde ta deg sammen. คุ--ี--ก---เห-----ิ--– อ--า-ี้-กี-จน-----! คุ_____________ – อ_____________ ค-ณ-ี-เ-ี-จ-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ข-้-ก-ย-น-ก-ล-! ------------------------------------------ คุณขี้เกียจเหลือเกิน – อย่าขี้เกียจนักเลย! 0
k-on-ke-e-----t----ua-----n-à-yâ-kê----̀-----́-----y k_____________________________________________ k-o---e-e-g-̀-t-l-̌-a-g-r-n-a---a---e-e-g-̀-t-n-́---u-y ------------------------------------------------------- koon-kêe-gìat-lěua-ger̶n-à-yâ-kêe-gìat-nák-luнy
Du sover for lenge – du må lære deg å stå opp om morgenen. คุณ--นนานเ--ื--กิน – อ-่--อ----น-กเลย! คุ______________ – อ______________ ค-ณ-อ-น-น-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-น-น-า-น-ก-ล-! -------------------------------------- คุณนอนนานเหลือเกิน – อย่านอนนานนักเลย! 0
k-----a---na----̌-a-ger̶n----y-̂n----n-n-ná--lu-y k____________________________________________ k-o---a-n-n-n-l-̌-a-g-r-n-a---a-n-o---a---a-k-l-н- -------------------------------------------------- koon-nawn-nan-lěua-ger̶n-à-yân-on-nan-nák-luнy
Du kommer så sent – du må slutte å komme for sent. ค-ณกลั-ม-บ้า-ด--เ--ื-เ-ิน – -ย่-ก-ับบ--น--ก-ั---! คุ__________________ – อ______________ ค-ณ-ล-บ-า-้-น-ึ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ก-ั-บ-า-ด-ก-ั-ซ-! ------------------------------------------------- คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน – อย่ากลับบ้านดึกนักซิ! 0
k--n----̀--m--b-̂n----------u---er------yâ--la---bâ--de-u--n--k-s-́ k________________________________________________________ k-o---l-̀---a-b-̂---e-u---e-u---e-̶---̀-y-̂---a-p-b-̂---e-u---a-k-s-́ --------------------------------------------------------------------- koon-glàp-ma-bân-dèuk-lěua-ger̶n-à-yâk-láp-bân-dèuk-nák-sí
Du ler alltid så høyt – det synes jeg du skulle moderere. ค------รา-ด-ง--ลื-เ-ิน –--ย่า---เร-ะ--งน---ิ! คุ________________ – อ______________ ค-ณ-ั-เ-า-ด-ง-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ห-ว-ร-ะ-ั-น-ก-ิ- --------------------------------------------- คุณหัวเราะดังเหลือเกิน – อย่าหัวเราะดังนักซิ! 0
k-on-h--a-r-́w----g-l-̌ua-ger̶n-à-y---h-̌--ráw-dang--a----í k___________________________________________________ k-o---u-a-r-́---a-g-l-̌-a-g-r-n-a---a---u-a-r-́---a-g-n-́---i- -------------------------------------------------------------- koon-hǔa-ráw-dang-lěua-ger̶n-à-yâ-hǔa-ráw-dang-nák-sí
Du snakker så lavt – snakk høyere! คุณพูด----ง-บ---ลือ--ิ- - อย่าพู---า-ักซ-! คุ_________________ – อ___________ ค-ณ-ู-เ-ี-ง-บ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-พ-ด-บ-น-ก-ิ- ------------------------------------------ คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน – อย่าพูดเบานักซิ! 0
koo---------i-----ba--le-ua-ger-n-a-------o--t-b---na---s-́ k_________________________________________________ k-o---o-o---i-a-g-b-o-l-̌-a-g-r-n-a---a---o-o---a---a-k-s-́ ----------------------------------------------------------- koon-pôot-sǐang-bao-lěua-ger̶n-à-yâ-pôot-bao-nák-sí
Du drikker for mye – drikk mindre da! คุ-----ม---กิ--ป – อย-า-ื่มม--นั-ซิ! คุ___________ – อ___________ ค-ณ-ื-ม-า-เ-ิ-ไ- – อ-่-ด-่-ม-ก-ั-ซ-! ------------------------------------ คุณดื่มมากเกินไป – อย่าดื่มมากนักซิ! 0
ko---d--um---̂k--er̶---h---a--y-------m------nák--í k___________________________________________ k-o---e-u---a-k-g-r-n-b-a---̀-y-̂-d-̀-m-m-̂---a-k-s-́ ----------------------------------------------------- koon-dèum-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-dèum-mâk-nák-sí
Du røyker for mye – ikke røyk så mye da! ค---ู-บ--รี่-าก-ก-----ล-ว – อย่า--------่-ากนั--ล-! คุ_________________ – อ________________ ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ม-ก-ก-น-ป-ล-ว – อ-่-ส-บ-ุ-ร-่-า-น-ก-ล-! --------------------------------------------------- คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว – อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย! 0
k-o----̀---b--o-re----a-k-ge-̶---ha----́o-----a--so-op--o---r----m--k----k----y k_________________________________________________________________ k-o---o-o---o-o-r-̀---a-k-g-r-n-b-a---æ-o-a---a---o-o---o-o-r-̀---a-k-n-́---u-y ------------------------------------------------------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mâk-ger̶n-bhai-lǽo-à-yâ-sòop-bòo-rèe-mâk-nák-luнy
Du jobber for mye – ikke jobb så mye da! คุณ-------กเ--น---–-อ-่าท-งาน-----ิ-ไ-! คุ_____________ – อ_______________ ค-ณ-ำ-า-ม-ก-ก-น-ป – อ-่-ท-ง-น-า-เ-ิ-ไ-! --------------------------------------- คุณทำงานมากเกินไป – อย่าทำงานมากเกินไป! 0
ko-n--a---ga--m-̂--ge----b-a------a--ta--n------̂----r-n-bh-i k______________________________________________________ k-o---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i-a---a---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i ------------------------------------------------------------- koon-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai
Du kjører for fort – ikke kjør så fort da! ค-ณข-บ---วเหล-อ---- - ------บเ--ว---ซิ! คุ_____________ – อ___________ ค-ณ-ั-เ-็-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ข-บ-ร-ว-ั-ซ-! --------------------------------------- คุณขับเร็วเหลือเกิน – อย่าขับเร็วนักซิ! 0
ko----àp---̲-̲----̌u-----̶---̀--â--à--ra̲y̲----́--s-́ k___________________________________________ k-o---a-p-r-̲-̲---e-u---e-̶---̀-y-̂-k-̀---a-y-o-n-́---i- -------------------------------------------------------- koon-kàp-ra̲y̲o-lěua-ger̶n-à-yâ-kàp-ra̲y̲o-nák-sí
Stå opp, Müller. ล--ข-้--ค--------ะ-----ิลเล-ร-! ลุ___ ค__ / ค่_ คุ________ ล-ก-ึ-น ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- ลุกขึ้น ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
ló-k-ke--n---a---kâ--o----in---r̶ l_____________________________ l-́-k-k-̂-n-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- lóok-kêun-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Sett deg, Müller. เช--น-่--ค-ับ /--------มิลเลอ--! เ____ ค__ / ค่_ คุ________ เ-ิ-น-่- ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- -------------------------------- เชิญนั่ง ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
che-̶n---̂-g---a-p-k-̂-k--n--in----̶ c______________________________ c-e-̶---a-n---r-́---a---o-n-m-n-l-r- ------------------------------------ cher̶n-nâng-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Bli sittende, Müller. นั่---อ --ับ /-ค-----ณ-ิล---ร-! นั่___ ค__ / ค่_ คุ________ น-่-ต-อ ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- นั่งต่อ ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
nâng-dhà---r-----a----o--m---l--̶ n_____________________________ n-̂-g-d-a-w-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- nâng-dhàw-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Vær tålmodig. ใ-เ-------ะคร-บ-/ นะคะ! ใ____ ๆ น____ / น____ ใ-เ-็- ๆ น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------- ใจเย็น ๆ นะครับ / นะคะ! 0
ja---e--yen-n-́-----p-ná-ká j________________________ j-i-y-n-y-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------- jai-yen-yen-ná-kráp-ná-ká
Ta deg tid. ม-เ-ล- ไ--ต้อ-ร--! มี____ ไ_______ ม-เ-ล- ไ-่-้-ง-ี-! ------------------ มีเวลา ไม่ต้องรีบ! 0
m-e--a--la-m-̂-----̂w-----̂ep m_________________________ m-e-w-y-l---a-i-d-a-w-g-r-̂-p ----------------------------- mee-way-la-mâi-dhâwng-rêep
Vent et øyeblikk. รอส-กค-ู- -ะ--ับ /-นะ--! ร_____ น____ / น____ ร-ส-ก-ร-่ น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------ รอสักครู่ นะครับ / นะคะ! 0
raw-sàk-k-o-o---́-k-á--------́ r_________________________ r-w-s-̀---r-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------- raw-sàk-krôo-ná-kráp-ná-ká
Vær forsiktig. ระ---น---ร-- - -ะ! ร_____ ค__ / ค__ ร-ว-ง-ะ ค-ั- / ค-! ------------------ ระวังนะ ครับ / คะ! 0
r----ang--á-kr-́p-k-́ r_________________ r-́-w-n---a---r-́---a- ---------------------- rá-wang-ná-kráp-ká
Vær punktlig. ก-ุณาม-ใ--ตร-เ--า น-ค--บ /---ค-! ก______________ น____ / น____ ก-ุ-า-า-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! -------------------------------- กรุณามาให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
gr-̀---a--a---̂i--hro---w-y--a-n---krá----́-ká g_________________________________________ g-o-o-n---a-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ------------------------------------------------ gròo-na-ma-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Ikke vær dum! อย---ง่-ัก-ิ! อ________ อ-่-โ-่-ั-ซ-! ------------- อย่าโง่นักซิ! 0
a--y---n-o-----́k-s-́ à_______________ a---a---g-̂---a-k-s-́ --------------------- à-yâ-ngôh-nák-sí

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -