Parlør

no Imperativ 1   »   zh 命令式1

89 [åttini]

Imperativ 1

Imperativ 1

89[八十九]

89 [Bāshíjiǔ]

命令式1

[mìnglìng shì 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
Du er lat – du burde ta deg sammen. 你 这- -懒-了 –-能 这--懒-! 你 这_ 太_ 了 –__ 这_ 懒 ! 你 这- 太- 了 –-能 这- 懒 ! -------------------- 你 这人 太懒 了 –不能 这么 懒 ! 0
n--z---rén---i-lǎ-le --b-néng-z--m--lǎ-! n_ z__ r__ t__ l____ – b_____ z____ l___ n- z-è r-n t-i l-n-e – b-n-n- z-è-e l-n- ---------------------------------------- nǐ zhè rén tài lǎnle – bùnéng zhème lǎn!
Du sover for lenge – du må lære deg å stå opp om morgenen. 你 睡的 -久 了 –不--睡 那么-久-! 你 睡_ 太_ 了 –__ 睡 那_ 久 ! 你 睡- 太- 了 –-要 睡 那- 久 ! ---------------------- 你 睡的 太久 了 –不要 睡 那么 久 ! 0
Nǐ -h-- d--tài-j---- - bùyào---uì-n--e-ji-! N_ s___ d_ t__ j____ – b____ s___ n___ j___ N- s-u- d- t-i j-ǔ-e – b-y-o s-u- n-m- j-ǔ- ------------------------------------------- Nǐ shuì de tài jiǔle – bùyào shuì nàme jiǔ!
Du kommer så sent – du må slutte å komme for sent. 你-来得 太- - --- --那么 晚 ! 你 来_ 太_ 了 –__ 来 那_ 晚 ! 你 来- 太- 了 –-要 来 那- 晚 ! ---------------------- 你 来得 太晚 了 –不要 来 那么 晚 ! 0
Nǐ-l-i-é tài--ǎnle---bù-à- l-i -à-e-w-n! N_ l____ t__ w____ – b____ l__ n___ w___ N- l-i-é t-i w-n-e – b-y-o l-i n-m- w-n- ---------------------------------------- Nǐ láidé tài wǎnle – bùyào lái nàme wǎn!
Du ler alltid så høyt – det synes jeg du skulle moderere. 你 笑- 声---大 了-–不要----大声笑-! 你 笑_ 声_ 太_ 了 –__ 这_ 大__ ! 你 笑- 声- 太- 了 –-要 这- 大-笑 ! ------------------------- 你 笑的 声音 太大 了 –不要 这么 大声笑 ! 0
N---i-o d- sh---y-n --- -à---- b--ào zh--e --s-ēng --à-! N_ x___ d_ s_______ t__ d___ – b____ z____ d______ x____ N- x-à- d- s-ē-g-ī- t-i d-l- – b-y-o z-è-e d-s-ē-g x-à-! -------------------------------------------------------- Nǐ xiào de shēngyīn tài dàle – bùyào zhème dàshēng xiào!
Du snakker så lavt – snakk høyere! 你 说--声------ –不- 这------话-! 你 说_ 声_ 太_ 了 –__ 这_ 小_ 说_ ! 你 说- 声- 太- 了 –-要 这- 小- 说- ! --------------------------- 你 说话 声音 太小 了 –不要 这么 小声 说话 ! 0
Nǐ-sh--h---sh--gy-----i x-ǎo-- ----y---zhè-e-xiǎo---ng--hu--u-! N_ s______ s_______ t__ x_____ – b____ z____ x________ s_______ N- s-u-h-à s-ē-g-ī- t-i x-ǎ-l- – b-y-o z-è-e x-ǎ-s-ē-g s-u-h-à- --------------------------------------------------------------- Nǐ shuōhuà shēngyīn tài xiǎole – bùyào zhème xiǎoshēng shuōhuà!
Du drikker for mye – drikk mindre da! 你--的 -- - –不要---这----! 你 喝_ 太_ 了 –__ 喝 这_ 多 ! 你 喝- 太- 了 –-要 喝 这- 多 ! ---------------------- 你 喝的 太多 了 –不要 喝 这么 多 ! 0
N- -ē-d- t-i---ō---– ----o -ē zhèm- duō! N_ h_ d_ t__ d____ – b____ h_ z____ d___ N- h- d- t-i d-ō-e – b-y-o h- z-è-e d-ō- ---------------------------------------- Nǐ hē de tài duōle – bùyào hē zhème duō!
Du røyker for mye – ikke røyk så mye da! 你-烟 -得 太- ----要-吸--- --! 你 烟 吸_ 太_ 了 –__ 吸 这_ 多 ! 你 烟 吸- 太- 了 –-要 吸 这- 多 ! ------------------------ 你 烟 吸得 太多 了 –不要 吸 这么 多 ! 0
N- yā--x- -- tà----ōle – -ùyào-xī ----- d--! N_ y__ x_ d_ t__ d____ – b____ x_ z____ d___ N- y-n x- d- t-i d-ō-e – b-y-o x- z-è-e d-ō- -------------------------------------------- Nǐ yān xī dé tài duōle – bùyào xī zhème duō!
Du jobber for mye – ikke jobb så mye da! 你-工作--多 了-–-- 工--- -多-! 你 工_ 太_ 了 –__ 工_ 得 太_ ! 你 工- 太- 了 –-要 工- 得 太- ! ----------------------- 你 工作 太多 了 –不要 工作 得 太多 ! 0
N- ---g-----à--d-----– --y-o-g-ngzuò-----ài d-ō! N_ g______ t__ d____ – b____ g______ d_ t__ d___ N- g-n-z-ò t-i d-ō-e – b-y-o g-n-z-ò d- t-i d-ō- ------------------------------------------------ Nǐ gōngzuò tài duōle – bùyào gōngzuò dé tài duō!
Du kjører for fort – ikke kjør så fort da! 你-开---得 太快 了--不要 开 -么-快-! 你 开_ 开_ 太_ 了 –__ 开 这_ 快 ! 你 开- 开- 太- 了 –-要 开 这- 快 ! ------------------------- 你 开车 开得 太快 了 –不要 开 这么 快 ! 0
Nǐ--āichē-kā---- t-i k----- – b-yà- kāi-zh-m----ài! N_ k_____ k__ d_ t__ k_____ – b____ k__ z____ k____ N- k-i-h- k-i d- t-i k-à-l- – b-y-o k-i z-è-e k-à-! --------------------------------------------------- Nǐ kāichē kāi dé tài kuàile – bùyào kāi zhème kuài!
Stå opp, Müller. 请您-站起来, 米勒---! 请_ 站___ 米___ ! 请- 站-来- 米-先- ! -------------- 请您 站起来, 米勒先生 ! 0
Qǐng-ní- z--n qǐ-ái- -- l---xiānshēng! Q___ n__ z___ q_____ m_ l__ x_________ Q-n- n-n z-à- q-l-i- m- l-i x-ā-s-ē-g- -------------------------------------- Qǐng nín zhàn qǐlái, mǐ lēi xiānshēng!
Sett deg, Müller. 请- 坐-, --先生 ! 请_ 坐__ 米___ ! 请- 坐-, 米-先- ! ------------- 请您 坐下, 米勒先生 ! 0
Q-ng nín---- x-à--m--l-i xi---h-ng! Q___ n__ z__ x___ m_ l__ x_________ Q-n- n-n z-ò x-à- m- l-i x-ā-s-ē-g- ----------------------------------- Qǐng nín zuò xià, mǐ lēi xiānshēng!
Bli sittende, Müller. 您 --,-米--生-! 您 坐__ 米___ ! 您 坐-, 米-先- ! ------------ 您 坐着, 米勒先生 ! 0
N---z-òzh-,-mǐ-l-- x---s--ng! N__ z______ m_ l__ x_________ N-n z-ò-h-, m- l-i x-ā-s-ē-g- ----------------------------- Nín zuòzhe, mǐ lēi xiānshēng!
Vær tålmodig. 您 要--耐--! 您 要_ 耐_ ! 您 要- 耐- ! --------- 您 要有 耐心 ! 0
N-- y-o---- nà-xīn! N__ y__ y__ n______ N-n y-o y-u n-i-ī-! ------------------- Nín yào yǒu nàixīn!
Ta deg tid. 您 --- - ! 您 不__ 啊 ! 您 不-急 啊 ! --------- 您 不着急 啊 ! 0
Nín b- ---o-j- a! N__ b_ z___ j_ a_ N-n b- z-á- j- a- ----------------- Nín bù zháo jí a!
Vent et øyeblikk. 请您 等-一会儿-! 请_ 等 一__ ! 请- 等 一-儿 ! ---------- 请您 等 一会儿 ! 0
Qǐ---n----ěn- yī---'e-! Q___ n__ d___ y________ Q-n- n-n d-n- y-h-ǐ-e-! ----------------------- Qǐng nín děng yīhuǐ'er!
Vær forsiktig. 您 ---- ! 您 要 小_ ! 您 要 小- ! -------- 您 要 小心 ! 0
Nín---o xiǎo-ī-! N__ y__ x_______ N-n y-o x-ǎ-x-n- ---------------- Nín yào xiǎoxīn!
Vær punktlig. 您-要-准时 ! 您 要 准_ ! 您 要 准- ! -------- 您 要 准时 ! 0
Ní--y-----ǔn-hí! N__ y__ z_______ N-n y-o z-ǔ-s-í- ---------------- Nín yào zhǔnshí!
Ikke vær dum! 您----这么 ---! 您 不_ 这_ 愚_ ! 您 不- 这- 愚- ! ------------ 您 不要 这么 愚蠢 ! 0
N-n -ù-à- -h-me-y--hǔ-! N__ b____ z____ y______ N-n b-y-o z-è-e y-c-ǔ-! ----------------------- Nín bùyào zhème yúchǔn!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -