Parlør

no Imperativ 2   »   kn ವಿಧಿರೂಪ ೨

90 [nitti]

Imperativ 2

Imperativ 2

೯೦ [ತೊಂಬತ್ತು]

90 [Tombattu]

ವಿಧಿರೂಪ ೨

[vidhirūpa 2.]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk kannada Spill Mer
Nå skal du barbere deg. ಕ-ಷೌ--ಮ--ಿ-- ! ಕ್__ ಮಾ__ ! ಕ-ಷ-ರ ಮ-ಡ-ಕ- ! -------------- ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊ ! 0
Kṣ-u----ā---o! K_____ m______ K-a-r- m-ḍ-k-! -------------- Kṣaura māḍiko!
Nå skal du vaske deg. ಸ್ನ-- -ಾಡ- ! ಸ್__ ಮಾ_ ! ಸ-ನ-ನ ಮ-ಡ- ! ------------ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ! 0
S---a m-ḍ-! S____ m____ S-ā-a m-ḍ-! ----------- Snāna māḍu!
Nå skal du gre deg. ಕೂದಲ-್ನ--ಬ-ಚ-ಕ- ! ಕೂ____ ಬಾ__ ! ಕ-ದ-ನ-ನ- ಬ-ಚ-ಕ- ! ----------------- ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊ ! 0
K--a-ann--bā--ko! K________ b______ K-d-l-n-u b-c-k-! ----------------- Kūdalannu bāciko!
Ring! ಫ-ನ--ಮಾಡ-----ಾಡಿ! ಫೋ_ ಮಾ_ / ಮಾ__ ಫ-ನ- ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ-! ----------------- ಫೋನ್ ಮಾಡು / ಮಾಡಿ! 0
P-ō--m-ḍ-/ mā--! P___ m____ m____ P-ō- m-ḍ-/ m-ḍ-! ---------------- Phōn māḍu/ māḍi!
Begynn! / Sett i gang! ಪ್-ಾರ---ಮ--ು - ಮಾಡಿ ! ಪ್___ ಮಾ_ / ಮಾ_ ! ಪ-ರ-ರ-ಭ ಮ-ಡ- / ಮ-ಡ- ! --------------------- ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು / ಮಾಡಿ ! 0
Prā-a--ha-m---/ māḍ-! P________ m____ m____ P-ā-a-b-a m-ḍ-/ m-ḍ-! --------------------- Prārambha māḍu/ māḍi!
Slutt! ನಿಲ--ಿ-- - ನಿ----ಸಿ ! ನಿ___ / ನಿ___ ! ನ-ಲ-ಲ-ಸ- / ನ-ಲ-ಲ-ಸ- ! --------------------- ನಿಲ್ಲಿಸು / ನಿಲ್ಲಿಸಿ ! 0
Nill-s-/--i-l-s-! N_______ n_______ N-l-i-u- n-l-i-i- ----------------- Nillisu/ nillisi!
La være! ಅದನ್ನ- ಬ--- ----ಡಿ-! ಅ___ ಬಿ_ / ಬಿ_ ! ಅ-ನ-ನ- ಬ-ಡ- / ಬ-ಡ- ! -------------------- ಅದನ್ನು ಬಿಡು / ಬಿಡಿ ! 0
Adan-u ----/-biḍi! A_____ b____ b____ A-a-n- b-ḍ-/ b-ḍ-! ------------------ Adannu biḍu/ biḍi!
Si det! ಅ---ನ- ಹೇ-ು / ಹ-ಳಿ ! ಅ___ ಹೇ_ / ಹೇ_ ! ಅ-ನ-ನ- ಹ-ಳ- / ಹ-ಳ- ! -------------------- ಅದನ್ನು ಹೇಳು / ಹೇಳಿ ! 0
Ada----h---/-hēḷi! A_____ h____ h____ A-a-n- h-ḷ-/ h-ḷ-! ------------------ Adannu hēḷu/ hēḷi!
Kjøp det! ಅದನ-ನು--ೊ----ೊ /--ೊಂಡು-ೊಳ-ಳಿ-! ಅ___ ಕೊಂ__ / ಕೊಂ____ ! ಅ-ನ-ನ- ಕ-ಂ-ು-ೊ / ಕ-ಂ-ು-ೊ-್-ಿ ! ------------------------------ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊ / ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ! 0
Ad---u-koṇḍu-o- -oṇḍ--o--i! A_____ k_______ k__________ A-a-n- k-ṇ-u-o- k-ṇ-u-o-ḷ-! --------------------------- Adannu koṇḍuko/ koṇḍukoḷḷi!
Vær aldri uærlig! ಎ---ಗ- -ೋ-ಮ--ಬೇ-! ಎಂ__ ಮೋ______ ಎ-ದ-ಗ- ಮ-ಸ-ಾ-ಬ-ಡ- ----------------- ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸಮಾಡಬೇಡ! 0
E-d-gū m--a--ḍab---! E_____ m____________ E-d-g- m-s-m-ḍ-b-ḍ-! -------------------- Endigū mōsamāḍabēḍa!
Vær aldri frekk! ಎ--ಿಗೂ------ಾಗ--ಡ ! ಎಂ__ ತುಂ_____ ! ಎ-ದ-ಗ- ತ-ಂ-ನ-ಗ-ೇ- ! ------------------- ಎಂದಿಗೂ ತುಂಟನಾಗಬೇಡ ! 0
E-d----tuṇ--n--ab--a! E_____ t_____________ E-d-g- t-ṇ-a-ā-a-ē-a- --------------------- Endigū tuṇṭanāgabēḍa!
Vær aldri uhøflig! ಎ-ದಿಗೂ -ಸ----------! ಎಂ__ ಅ_______ ! ಎ-ದ-ಗ- ಅ-ಭ-ಯ-ಾ-ಬ-ಡ ! -------------------- ಎಂದಿಗೂ ಅಸಭ್ಯನಾಗಬೇಡ ! 0
E--ig- --a-h-an-g-bē--! E_____ a_______________ E-d-g- a-a-h-a-ā-a-ē-a- ----------------------- Endigū asabhyanāgabēḍa!
Vær alltid ærlig! ಯಾವಾ--ೂ ಪ--ಾ---ಿ-ನ--ಿ-ು! ಯಾ___ ಪ್________ ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಪ-ರ-ಮ-ಣ-ಕ-ಾ-ಿ-ು- ------------------------ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರು! 0
Yāvā---- ---------nāg-ru! Y_______ p_______________ Y-v-g-l- p-ā-ā-i-a-ā-i-u- ------------------------- Yāvāgalū prāmāṇikanāgiru!
Vær alltid hyggelig! ಯಾವ--ಲೂ--್-ೇಹಪ-ನ-ಗಿರ--! ಯಾ___ ಸ್_______ ! ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-ನ-ಹ-ರ-ಾ-ಿ-ು ! ----------------------- ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರು ! 0
Y-v----ū sn---p-ranā-i-u! Y_______ s_______________ Y-v-g-l- s-ē-a-a-a-ā-i-u- ------------------------- Yāvāgalū snēhaparanāgiru!
Vær alltid høflig! ಯ-ವ--ಲ--ಸ-್-ನಾ-ಿರ--! ಯಾ___ ಸ_____ ! ಯ-ವ-ಗ-ೂ ಸ-್-ನ-ಗ-ರ- ! -------------------- ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭ್ಯನಾಗಿರು ! 0
Y--ā--l- -a-hy----i--! Y_______ s____________ Y-v-g-l- s-b-y-n-g-r-! ---------------------- Yāvāgalū sabhyanāgiru!
Kom godt hjem! ಸ--ಕ--ಾ-ಿ ಮನ-ಯ--ನ- ತಲು--ರಿ ! ಸು_____ ಮ____ ತ___ ! ಸ-ಖ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ೆ-ನ-ನ- ತ-ು-ಿ-ಿ ! ---------------------------- ಸುಖಕರವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿರಿ ! 0
S----ka-a-----m---ya-n---a--p-ri! S____________ m________ t________ S-k-a-a-a-ā-i m-n-y-n-u t-l-p-r-! --------------------------------- Sukhakaravāgi maneyannu talupiri!
Pass på deg selv! / Ta vare på deg selv! ನ---ಮನ-ನು ನ-ವು-ಚೆ-್---ಿ -ೋಡ-ಕೊ-್ಳ--! ನಿ____ ನೀ_ ಚೆ___ ನೋ____ ! ನ-ಮ-ಮ-್-ು ನ-ವ- ಚ-ನ-ನ-ಗ- ನ-ಡ-ಕ-ಳ-ಳ- ! ------------------------------------ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ! 0
N--'m-nn- n--u--e--āgi --ḍ-ko--i! N________ n___ c______ n_________ N-m-m-n-u n-v- c-n-ā-i n-ḍ-k-ḷ-i- --------------------------------- Nim'mannu nīvu cennāgi nōḍikoḷḷi!
Besøk oss igjen snart. ಶೀಘ-ರ-- --್---ನ- ಮ-್---್-ೆ---ಟ---ಡ--! ಶೀ___ ನ____ ಮ____ ಭೇ___ ! ಶ-ಘ-ರ-ೇ ನ-್-ನ-ನ- ಮ-್-ೊ-್-ೆ ಭ-ಟ-ಮ-ಡ- ! ------------------------------------- ಶೀಘ್ರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ! 0
Śī-----ē n-m'm-nnu --tt-m--e bhēṭi-āḍi! Ś_______ n________ m________ b_________ Ś-g-r-v- n-m-m-n-u m-t-o-'-e b-ē-i-ā-i- --------------------------------------- Śīghravē nam'mannu mattom'me bhēṭimāḍi!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -