Parlør

no Bisetninger med at 2   »   pa ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

92 [nittito]

Bisetninger med at 2

Bisetninger med at 2

92 [ਬਾਨਵੇਂ]

92 [Bānavēṁ]

ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

[adhīna – upavāka 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Det irriterer meg at du snorker. ਮ-ਨ-- ਗੁੱ-----ਂ---ਹ---------ਂ --ਰ-ੜ---ਾ-ਦੇ -ੋ। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਘੁ__ ਮਾ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। 0
m--nū--usā --un-ā-ha- k------ṁ-g-u-ā-ē---rad- -ō. m____ g___ ā_____ h__ k_ t____ g______ m_____ h__ m-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ g-u-ā-ē m-r-d- h-. ------------------------------------------------- mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō.
Det irriterer meg at du drikker så mye øl. ਮ-ਨ-ੰ---ੱਸਾ-ਆਉਂਦ- -ੈ -ਿ-ਤੁ-----ਨ- ਬੀਅਰ ਪੀ-ਦ- -ੋ। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਐ_ ਬੀ__ ਪੀਂ_ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਐ-ੀ ਬ-ਅ- ਪ-ਂ-ੇ ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। 0
Main--g--ā -'---ā h-i k--tus-- -i-----'ar--p---- -ō. M____ g___ ā_____ h__ k_ t____ a___ b_____ p____ h__ M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ a-n- b-'-r- p-n-ē h-. ---------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō.
Det irriterer meg at du kommer så sent. ਮ-ਨੂ- -ੁੱ-- ਆ-ਂ----ੈ ਕ--ਤੁ-ੀ---ਹੁ- -ੇਰ ਨਾ- --ਂ-ੇ ਹ-। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਬ__ ਦੇ_ ਨਾ_ ਆ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਂ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 0
M---ū-gusā-ā'--dā --i-k--t-s-ṁ-b---ta-d-ra n-la---u-d- h-. M____ g___ ā_____ h__ k_ t____ b_____ d___ n___ ā_____ h__ M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ b-h-t- d-r- n-l- ā-u-d- h-. ---------------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō.
Jeg tror (at) han trenger en lege. ਮ--ੂੰ--ੱਗ-ਾ -ੈ-ਕਿ --ਨ-ੰ-ਡਾ-ਟਰ---------ੈ। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ__ ਡਾ___ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Ma--ū l-ga-ā-ha---i-u--nū ḍ-k--ara-dī-lōṛa-ha-. M____ l_____ h__ k_ u____ ḍ_______ d_ l___ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a-ū ḍ-k-ṭ-r- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai.
Jeg tror (at) han er syk. ਮੈ-ੂ- --ਗਦਾ--ੈ ---ਉ--ਬ-ਮਾ- --। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਬੀ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। 0
Main---aga-ā h-i ki u-- -----a---i. M____ l_____ h__ k_ u__ b_____ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a b-m-r- h-i- ----------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai.
Jeg tror (at) han sover nå. ਮੈਨੂ- ਲੱਗਦ--ਹੈ ----- --ਣ -ੌ--ਰ-ਹਾ-ਹ-। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਹੁ_ ਸੌਂ ਰਿ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਣ ਸ-ਂ ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Mai----a--dā -a---i-uha--u-a sa-- --hā ha-. M____ l_____ h__ k_ u__ h___ s___ r___ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a h-ṇ- s-u- r-h- h-i- ------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai.
Vi håper (at) han vil gifte seg med dattera vår. ਸ---ੰ--ਸ ਹ- ਕ---- -ਾਡ--ਬ-ਟੀ--ਾ- --ਆਹ---ੇ--। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਸਾ_ ਬੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ___ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ- ------------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। 0
S-n- -sa-ha- -- u-a -āḍī--ēṭ- ---- -i--ha --r--ā. S___ ā__ h__ k_ u__ s___ b___ n___ v_____ k______ S-n- ā-a h-i k- u-a s-ḍ- b-ṭ- n-l- v-'-h- k-r-g-. ------------------------------------------------- Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā.
Vi håper (at) han har mye penger. ਸਾਨ-- ਆਸ ਹੈ----ਉਸਦੇ--ੋ- -ਹੁਤ --ਸਾ---। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ__ ਕੋ_ ਬ__ ਪੈ_ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਬ-ੁ- ਪ-ਸ- ਹ-। ------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। 0
S------- ha---- us-----ōl- -ahu-a--a----h-i. S___ ā__ h__ k_ u____ k___ b_____ p____ h___ S-n- ā-a h-i k- u-a-ē k-l- b-h-t- p-i-ā h-i- -------------------------------------------- Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai.
Vi håper (at) han er millionær. ਸ-ਨੂੰ ਆਸ-----ਿ--- -ੱਖਪ-- ਹ-। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਲੱ___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਲ-ਖ-ਤ- ਹ-। ---------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ। 0
S-nū--s- ha- -i-uha l-kh-patī-hai. S___ ā__ h__ k_ u__ l________ h___ S-n- ā-a h-i k- u-a l-k-a-a-ī h-i- ---------------------------------- Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai.
Jeg har hørt at kona di hadde en ulykke. ਮੈਂ ਸ--ਿਆ----ਕਿ----ਾ-ੀ--ਤ-ੀ ਨ------ਸ- -ਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ__ ਪ__ ਨਾ_ ਹਾ__ ਵਾ__ ਗਿ__ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ- ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 0
Maiṁ -uṇi'ā ha--ki-tuhā-ī ----n-----a-hād--- --p--a-gi'-. M___ s_____ h__ k_ t_____ p_____ n___ h_____ v_____ g____ M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-h-ḍ- p-t-n- n-l- h-d-s- v-p-r- g-'-. --------------------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā.
Jeg har hørt at hun ligger på sykehuset. ਮ-ਂ --ਣਿ---ੈ-ਕ- -- -ਸਪ--ਲ-ਵਿ-ਚ -ੈ। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਹ____ ਵਿੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਪ-ਾ- ਵ-ੱ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
Maiṁ---ṇi'ā--ai-----h- -a-apat-la ---- ---. M___ s_____ h__ k_ u__ h_________ v___ h___ M-i- s-ṇ-'- h-i k- u-a h-s-p-t-l- v-c- h-i- ------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai.
Jeg har hørt at bilen din er totalt ødelagt. ਮ-- -ੁਣ------ਕ--ਤ-ਰੀ---ਡ---ੂ-ੀ ਟੁ-ਟ ----ੈ। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਤੇ_ ਗੱ_ ਪੂ_ ਟੁੱ_ ਗ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ-ੱ- ਗ- ਹ-। ------------------------------------------ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 0
Maiṁ s-ṇi-ā--a- -- -ē-- ga-- p-rī-ṭ-ṭ- g----ha-. M___ s_____ h__ k_ t___ g___ p___ ṭ___ g___ h___ M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-r- g-ḍ- p-r- ṭ-ṭ- g-'- h-i- ------------------------------------------------ Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai.
Jeg er glad for at du kom. ਮੈ-ੂੰ--ੁ----ੈ ਕ------ਂ ਆਏ। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਆ__ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। 0
Ma-nū ---ś------k---u------ē. M____ k____ h__ k_ t____ ā___ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ ā-ē- ----------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē.
Det gleder meg at du er interessert. ਮ--ੂੰ--ੁ-------- --ਹਾ-ੂੰ ਦ-ਲ-ਸਪੀ --। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ__ ਦਿ____ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਦ-ਲ-ਸ-ੀ ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। 0
Main--kh-ś- --i--i-----nū-di-----apī -ai. M____ k____ h__ k_ t_____ d_________ h___ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-h-n- d-l-c-s-p- h-i- ----------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai.
Det gleder meg at du vil kjøpe huset. ਮ-ਨੂੰ ਖ-ਸ਼ੀ -ੈ ਕ- ਤ-----ਘਰ ਖ--ਦਣਾ---ਹ------ੋ। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਘ_ ਖ___ ਚਾ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 0
Ma--ū--hu---h-- k--t-s-ṁ ----a--harī-aṇ- -ā---ē h-. M____ k____ h__ k_ t____ g____ k________ c_____ h__ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ g-a-a k-a-ī-a-ā c-h-d- h-. --------------------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō.
Jeg er redd for at den siste bussen har gått. ਮੈਨ-ੰ ਅ---- ਹੈ-ਕ-----ੀ-ਬੱਸ-ਪਹ-ਲਾ--ਹੀ ਜਾ---ੱਕ---ੈ। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਆ__ ਬੱ_ ਪ__ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆ-ਰ- ਬ-ਸ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਜ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
M---ū -ph--ō---hai ki ā-ha-ī ---a-pahi--------- c-----a-. M____ a_______ h__ k_ ā_____ b___ p______ h_ j_ c___ h___ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- ā-h-r- b-s- p-h-l-ṁ h- j- c-k- h-i- --------------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai.
Jeg er redd for at vi må ta en drosje. ਮ-ਨੂ------ਸ ਹੈ ਕ- --ਨੂੰ--ੈਕ-- ਲੈ------ਗ-। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਸਾ_ ਟੈ__ ਲੈ_ ਪ___ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-ੇ-ੀ- ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 0
Mainū -p-a---- -a- -- --nū ----a-- -a-ṇī-pavē--. M____ a_______ h__ k_ s___ ṭ______ l____ p______ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- s-n- ṭ-i-a-ī l-i-ī p-v-g-. ------------------------------------------------ Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī.
Jeg er redd for at jeg ikke har penger med meg. ਮ-ਨੂ- -ਫ-----ੈ ਕ- ---ੇ---ਲ ਪੈਸ- ---ਂ -ਨ। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਮੇ_ ਕੋ_ ਪੈ_ ਨ_ ਹ__ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 0
M---ū ap---ōsa-h-i-k----rē kō-a pa-sē nahī- ---a. M____ a_______ h__ k_ m___ k___ p____ n____ h____ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- m-r- k-l- p-i-ē n-h-ṁ h-n-. ------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -