Parlør

no Konjunksjoner 2   »   te సముచ్చయం 2

95 [nittifem]

Konjunksjoner 2

Konjunksjoner 2

95 [తొంభై ఐదు]

95 [Tombhai aidu]

సముచ్చయం 2

[Samuccayaṁ 2]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk telugu Spill Mer
Når sluttet hun å jobbe? ఎ--పట--ు-డి ఆ---ఇంక పని -ేయ-- ల---? ఎ_____ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే__ ఎ-్-ట-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద-? ----------------------------------- ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? 0
E-p-ṭi----i-āme-iṅka-p----------ṁ--ēdu? E__________ ā__ i___ p___ c______ l____ E-p-ṭ-n-ṇ-i ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d-? --------------------------------------- Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Siden hun ble gift? ఆమె--ెళ-ళ--ద--గర-ుండ-? ఆ_ పె__________ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ా- ---------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? 0
Āme--e-----a----a-anu-ḍ-? Ā__ p____________________ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ-? ------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Ja, hun har ikke jobbet siden hun ble gift. అవును- --- ప---ళ----్గర--ం-- ------- --ి ---డ----దు అ___ ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ అ-ు-ు- ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- --------------------------------------------------- అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
A-un----m--p--ḷ-in-d-ggar--uṇḍ--āme i-ka-p-n--cē-aḍ-ṁ--ē-u A_____ ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ A-u-u- ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- ---------------------------------------------------------- Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Siden hun ble gift jobber hun ikke lenger. ఆమె -ెళ్----గ-గర-ు----ఆ-ె-ఇ-- -ని-చ--------ు ఆ_ పె_________ ఆ_ ఇం_ ప_ చే__ లే_ ఆ-ె ప-ళ-ళ-న-గ-గ-న-ం-ి ఆ-ె ఇ-క ప-ి చ-య-ం ల-ద- -------------------------------------------- ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు 0
Ā-----ḷḷai-ad-g-a-anu--i-ā-e----- p-ni--ēy-ḍ-- ---u Ā__ p___________________ ā__ i___ p___ c______ l___ Ā-e p-ḷ-a-n-d-g-a-a-u-ḍ- ā-e i-k- p-n- c-y-ḍ-ṁ l-d- --------------------------------------------------- Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Siden de kjenner hverandre er de lykkelige. వ---ళ- ఒక--న-క----ల-సుకు-్---పటి---చ-, వ--్-----త-------న్నారు వా__ ఒ_____ క___________ వా__ సం___ ఉ___ వ-ళ-ళ- ఒ-ర-న-క-ు క-ు-ు-ు-్-ప-ప-ి-ు-చ-, వ-ళ-ళ- స-త-ష-గ- ఉ-్-ా-ు -------------------------------------------------------------- వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు 0
Vāḷḷu-oka-in-karu----u-uk--n-p-aṭ---n̄ci--vāḷ-u-sant-ṣa-g--u--āru V____ o__________ k_____________________ v____ s_________ u_____ V-ḷ-u o-a-i-o-a-u k-l-s-k-n-a-p-ṭ-n-n-c-, v-ḷ-u s-n-ō-a-g- u-n-r- ----------------------------------------------------------------- Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Siden de har barn går de sjelden ut. వాళ్ళకి ప--్--ు ఉన-నా-ు--అం--క--అ---ుగా-బ--క--వ--్తారు వా___ పి___ ఉ____ అం__ అ___ బ___ వె___ వ-ళ-ళ-ి ప-ల-ల-ు ఉ-్-ా-ు- అ-ద-క- అ-ు-ు-ా బ-ట-ి వ-ళ-త-ర- ------------------------------------------------------ వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు 0
Vā-ḷ-k- --l--lu u------ -nd--ē ---d--ā----a-a-i -eḷ---u V______ p______ u______ a_____ a______ b_______ v______ V-ḷ-a-i p-l-a-u u-n-r-, a-d-k- a-u-u-ā b-y-ṭ-k- v-ḷ-ā-u ------------------------------------------------------- Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
Når telefonerer hun? ఆ-ె-ఎ-్-----క-ల--/--ో-్ చేస----ద-? ఆ_ ఎ___ కా_ / ఫో_ చే____ ఆ-ె ఎ-్-ు-ు క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి- ---------------------------------- ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? 0
Ām- e--uḍ---ā-/-p--n-c-----di? Ā__ e_____ k___ p___ c________ Ā-e e-p-ḍ- k-l- p-ō- c-s-u-d-? ------------------------------ Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Mens hun kjører? బం-ీ---ుప-తు--న-్-ుడ-? బం_ న_________ బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ-? ---------------------- బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? 0
Ba-ḍ--n-------n-ap---ā? B____ n________________ B-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ-? ----------------------- Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Ja, mens hun kjører bil. అవున-, --ె బండీ -డ--ు--న్నప----ే అ___ ఆ_ బం_ న________ అ-ు-ు- ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- -------------------------------- అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే 0
Avu--, āme b---- n-ḍ-p---nnap---ē A_____ ā__ b____ n_______________ A-u-u- ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- --------------------------------- Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
Hun telefonerer mens hun kjører bil. ఆ-- బ-డీ-నడుప--ు-్-ప-ప-డే-----క----/-ఫోన్---స-త--ది ఆ_ బం_ న________ ఆ_ కా_ / ఫో_ చే___ ఆ-ె బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ప-ప-డ- ఆ-ె క-ల- / ఫ-న- చ-స-త-ం-ి --------------------------------------------------- ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది 0
Ā---ba-ḍī -aḍup---nn----ḍē --e -ā-- -hō--cē-tu-di Ā__ b____ n_______________ ā__ k___ p___ c_______ Ā-e b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-a-p-ḍ- ā-e k-l- p-ō- c-s-u-d- ------------------------------------------------- Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Hun ser på TV mens hun stryker tøy. ఆమ--ఇస్త----చేస------ప్పు-ు ---వీ----స-తుంది ఆ_ ఇ___ చే_______ టీ___ చూ___ ఆ-ె ఇ-్-్-ీ చ-స-త-న-న-్-ు-ు ట-.-ీ- చ-స-త-ం-ి -------------------------------------------- ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది 0
Āme-ist-- ---t---a--------.-ī. C-stun-i Ā__ i____ c____________ ṭ_____ C_______ Ā-e i-t-ī c-s-u-n-p-u-u ṭ-.-ī- C-s-u-d- --------------------------------------- Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Hun hører på musikk mens hun gjør oppgavene sine. ఆ-ె--ని-చ--్త-న-----ుడు ---ూ---్--ి-ట-ంది ఆ_ ప_ చే_______ మ్___ విం__ ఆ-ె ప-ి చ-స-త-న-న-్-ు-ు మ-య-జ-క- వ-ం-ు-ద- ----------------------------------------- ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది 0
Ā-e --ni--ē-tunn-p--ḍu my-j-k -iṇ-undi Ā__ p___ c____________ m_____ v_______ Ā-e p-n- c-s-u-n-p-u-u m-ū-i- v-ṇ-u-d- -------------------------------------- Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller. న---ద్- క-్ళజ--్---ల--ప్ప-డు --ను-ఏమీ---డ-ే-ు నా వ__ క_____ లే____ నే_ ఏ_ చూ___ న- వ-్- క-్-జ-ళ-ళ- ల-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ చ-డ-ే-ు --------------------------------------------- నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను 0
N- vad---ka-ḷaj-ḷ---lēnapp-ḍ---ēn- -mī --ḍalē-u N_ v____ k_________ l________ n___ ē__ c_______ N- v-d-a k-ḷ-a-ō-ḷ- l-n-p-u-u n-n- ē-ī c-ḍ-l-n- ----------------------------------------------- Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Jeg forstår ingenting når musikken er så høy. మ్య---క్--ా-ా గందరగ-ళం-ా -న--ప---డ- నాకు ఏ-------ం-కా-ు మ్___ చా_ గం_____ ఉ_____ నా_ ఏ_ అ__ కా_ మ-య-జ-క- చ-ల- గ-ద-గ-ళ-గ- ఉ-్-ప-ప-డ- న-క- ఏ-ీ అ-్-ం క-ద- ------------------------------------------------------- మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు 0
Myū-ik -āl- g--dar-g-ḷaṅg--unn-p---u nā-u-ē---a----- --du M_____ c___ g_____________ u________ n___ ē__ a_____ k___ M-ū-i- c-l- g-n-a-a-ō-a-g- u-n-p-u-u n-k- ē-ī a-t-a- k-d- --------------------------------------------------------- Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Jeg lukter ingenting når jeg er forkjølet. నా---జ--బు --స--ప------న--ు ----వా--ప------ు నా_ జ__ చె_____ నే_ ఏ_ వా_______ న-క- జ-ు-ు చ-స-న-్-ు-ు న-న- ఏ-ీ వ-స-ప-్-ల-న- -------------------------------------------- నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను 0
Nāku ---ub--c--ina-p-ḍu n-nu ēmī-vāsa---a------u N___ j_____ c__________ n___ ē__ v______________ N-k- j-l-b- c-s-n-p-u-u n-n- ē-ī v-s-n-p-ṭ-a-ē-u ------------------------------------------------ Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
Vi tar en drosje hvis det regner. వ---- -డిన-్---- --ం టాక్-- త---కు-దా-ు వ__ ప_____ మ_ టా__ తీ____ వ-్-ం ప-ి-ప-ప-డ- మ-ం ట-క-స- త-స-క-ం-ా-ు --------------------------------------- వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము 0
Va-ṣ---pa--n-ppu-- -ana- ṭ-k-ī tī--ku-dāmu V_____ p__________ m____ ṭ____ t__________ V-r-a- p-ḍ-n-p-u-u m-n-ṁ ṭ-k-ī t-s-k-n-ā-u ------------------------------------------ Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Vi reiser jorden rundt hvis vi vinner i lotto. మన---ా-రీ-గె--------ు-ు --ం -్రపంచం-చుట్టూ తి-ి--వద్-ాం మ_ లా__ గె______ మ_ ప్___ చు__ తి_____ మ-ం ల-ట-ీ గ-ల-చ-న-్-ు-ు మ-ం ప-ర-ం-ం చ-ట-ట- త-ర-గ-వ-్-ా- ------------------------------------------------------- మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం 0
Mana- -ā---- ge--ci---p-ḍ---a--ṁ--rap-n̄-aṁ cu--ū--i----v-ddāṁ M____ l_____ g____________ m____ p________ c____ t___________ M-n-ṁ l-ṭ-r- g-l-c-n-p-u-u m-n-ṁ p-a-a-̄-a- c-ṭ-ū t-r-g-v-d-ā- -------------------------------------------------------------- Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Vi begynner å spise hvis han ikke kommer snart. ఆయ- త-ంద-గా-రాకపోతే -న- తి--ం మ-ద--ప--ద-ం ఆ__ తొం___ రా___ మ_ తి__ మొ_____ ఆ-న త-ం-ర-ా ర-క-ో-ే మ-ం త-న-ం మ-ద-ు-ె-ద-ం ----------------------------------------- ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం 0
Āy-n- --nd-rag------p-t----n-ṁ-----ḍ----o-alu-e--dāṁ Ā____ t________ r_______ m____ t______ m____________ Ā-a-a t-n-a-a-ā r-k-p-t- m-n-ṁ t-n-ḍ-ṁ m-d-l-p-ḍ-d-ṁ ---------------------------------------------------- Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -