Parlør

no Doble konjunksjoner   »   zh 并列连词

98 [nittiåtte]

Doble konjunksjoner

Doble konjunksjoner

98[九十八]

98 [Jiǔshíbā]

并列连词

[bìngliè liáncí]

Du kan klikke på hver blank for å se teksten eller:   
norsk kinesisk (forenklet) Spill Mer
Reisen var fin, men den var for anstrengende. 这次 旅- 虽- 很-- 但- 太-- 了 。 这次 旅游 虽然 很好, 但是 太累人 了 。 0
z-- c- l---- s----- h-- h--, d----- t-- l-- r----. zh- c- l---- s----- h-- h--- d----- t-- l-- r----. zhè cì lǚyóu suīrán hěn hǎo, dànshì tài lèi rénle. z-è c- l-y-u s-ī-á- h-n h-o, d-n-h- t-i l-i r-n-e. ---------------------------,---------------------.
Toget var punktlig, men det var for fullt. 这趟 火- 虽- 很--- 但- 太- 了 。 这趟 火车 虽然 很准时, 但是 太满 了 。 0
Z-- t--- h----- s----- h-- z------, d----- t-- m----. Zh- t--- h----- s----- h-- z------- d----- t-- m----. Zhè tàng huǒchē suīrán hěn zhǔnshí, dànshì tài mǎnle. Z-è t-n- h-ǒ-h- s-ī-á- h-n z-ǔ-s-í, d-n-h- t-i m-n-e. ----------------------------------,-----------------.
Hotellet var koselig, men det var for dyrt. 这家 宾- 虽- 很-- ,-- 太- 了 。 这家 宾馆 虽然 很舒服 ,但是 太贵 了 。 0
Z-- j-- b------ s----- h-- s----, d----- t-- g----. Zh- j-- b------ s----- h-- s----- d----- t-- g----. Zhè jiā bīnguǎn suīrán hěn shūfú, dànshì tài guìle. Z-è j-ā b-n-u-n s-ī-á- h-n s-ū-ú, d-n-h- t-i g-ì-e. --------------------------------,-----------------.
Han tar enten bussen eller toget. 他 不- 坐---- 就- 坐-- 。 他 不是 坐公共汽车 就是 坐火车 。 0
T- b---- z-- g------- q---- j----- z-- h-----. Tā b---- z-- g------- q---- j----- z-- h-----. Tā bùshì zuò gōnggòng qìchē jiùshì zuò huǒchē. T- b-s-ì z-ò g-n-g-n- q-c-ē j-ù-h- z-ò h-ǒ-h-. ---------------------------------------------.
Han kommer enten i kveld eller i morgen tidlig. 他 不- 今- 晚- 来 就- 明- 早- 来 。 他 不是 今天 晚上 来 就是 明天 早上 来 。 0
T- b---- j------ w------- l-- j----- m------- z------- l--. Tā b---- j------ w------- l-- j----- m------- z------- l--. Tā bùshì jīntiān wǎnshàng lái jiùshì míngtiān zǎoshang lái. T- b-s-ì j-n-i-n w-n-h-n- l-i j-ù-h- m-n-t-ā- z-o-h-n- l-i. ----------------------------------------------------------.
Han bor enten hos oss eller på hotellet. 他 或- 住- 我- 或- 是 住 宾- 。 他 或者 住在 我家 或者 是 住 宾馆 。 0
T- h----- z-- z-- w---- h----- s-- z-- b------. Tā h----- z-- z-- w---- h----- s-- z-- b------. Tā huòzhě zhù zài wǒjiā huòzhě shì zhù bīnguǎn. T- h-ò-h- z-ù z-i w-j-ā h-ò-h- s-ì z-ù b-n-u-n. ----------------------------------------------.
Hun snakker både spansk og engelsk. 她 不- 说 西--- 而- 也- 英- 。 她 不仅 说 西班牙语 而且 也说 英语 。 0
T- b---- s--- x------ y- é---- y- s--- y-----. Tā b---- s--- x------ y- é---- y- s--- y-----. Tā bùjǐn shuō xībānyá yǔ érqiě yě shuō yīngyǔ. T- b-j-n s-u- x-b-n-á y- é-q-ě y- s-u- y-n-y-. ---------------------------------------------.
Hun har bodd i både Madrid og London. 她 不- 在--- 生-- 而- 也--- 生-- 。 她 不仅 在马德里 生活过 而且 也在伦敦 生活过 。 0
T- b---- z-- m----- s---------- é---- y- z-- l----- s----------. Tā b---- z-- m----- s---------- é---- y- z-- l----- s----------. Tā bùjǐn zài mǎdélǐ shēnghuóguò érqiě yě zài lúndūn shēnghuóguò. T- b-j-n z-i m-d-l- s-ē-g-u-g-ò é-q-ě y- z-i l-n-ū- s-ē-g-u-g-ò. ---------------------------------------------------------------.
Hun kjenner både Spania og England. 她 不- 了- 西-- 而-- 了- 英-- 。 她 不仅 了解 西班牙 而且也 了解 英格兰 。 0
T- b---- l------ x------ é---- y- l------ y--------. Tā b---- l------ x------ é---- y- l------ y--------. Tā bùjǐn liǎojiě xībānyá érqiě yě liǎojiě yīnggélán. T- b-j-n l-ǎ-j-ě x-b-n-á é-q-ě y- l-ǎ-j-ě y-n-g-l-n. ---------------------------------------------------.
Han er ikke bare dum, men også lat. 他 不-- 傻- 而- 懒 。 他 不只是 傻, 而且 懒 。 0
T- b------- s--, é---- l--. Tā b------- s--- é---- l--. Tā bùzhǐshì shǎ, érqiě lǎn. T- b-z-ǐ-h- s-ǎ, é-q-ě l-n. ---------------,----------.
Hun er ikke bare pen, men også intelligent. 她 不- 漂-- 而- 也 聪- 。 她 不仅 漂亮, 而且 也 聪明 。 0
T- b---- p--------, é---- y- c-------. Tā b---- p--------- é---- y- c-------. Tā bùjǐn piàoliang, érqiě yě cōngmíng. T- b-j-n p-à-l-a-g, é-q-ě y- c-n-m-n-. ------------------,------------------.
Hun snakker ikke bare tysk, men også fransk. 她 不- 说--- 而- 还- 法- 。 她 不只 说德语, 而且 还说 法语 。 0
T- b- z-- s--- d---, é---- h-- s--- f---. Tā b- z-- s--- d---- é---- h-- s--- f---. Tā bù zhǐ shuō déyǔ, érqiě hái shuō fǎyǔ. T- b- z-ǐ s-u- d-y-, é-q-ě h-i s-u- f-y-. -------------------,--------------------.
Jeg spiller verken piano eller gitar. 我 既-- 弹 钢- 也-- 弹 吉- 。 我 既不会 弹 钢琴 也不会 弹 吉他 。 0
W- j- b- h-- d-- g------ y- b- h-- d-- j---. Wǒ j- b- h-- d-- g------ y- b- h-- d-- j---. Wǒ jì bù huì dàn gāngqín yě bù huì dàn jítā. W- j- b- h-ì d-n g-n-q-n y- b- h-ì d-n j-t-. -------------------------------------------.
Jeg danser verken vals eller samba. 我 既-- 跳--- 也-- 跳--- 。 我 既不会 跳华尔兹 也不会 跳桑巴舞 。 0
W- j- b- h-- t--- h--'ě--- y- b- h-- t--- s--- b- w-. Wǒ j- b- h-- t--- h------- y- b- h-- t--- s--- b- w-. Wǒ jì bù huì tiào huá'ěrzī yě bù huì tiào sāng bā wǔ. W- j- b- h-ì t-à- h-á'ě-z- y- b- h-ì t-à- s-n- b- w-. ---------------------'------------------------------.
Jeg liker verken opera eller ballett. 我 既--- 歌- 也--- 芭- 。 我 既不喜欢 歌剧 也不喜欢 芭蕾 。 0
W- j- b- x----- g--- y- b- x----- b----. Wǒ j- b- x----- g--- y- b- x----- b----. Wǒ jì bù xǐhuān gējù yě bù xǐhuān bālěi. W- j- b- x-h-ā- g-j- y- b- x-h-ā- b-l-i. ---------------------------------------.
Jo fortere du jobber, desto fortere blir du ferdig. 你 工---- 就 越--- 。 你 工作越快, 就 越早完成 。 0
N- g------ y-- k---, j-- y-- z-- w-------. Nǐ g------ y-- k---- j-- y-- z-- w-------. Nǐ gōngzuò yuè kuài, jiù yuè zǎo wánchéng. N- g-n-z-ò y-è k-à-, j-ù y-è z-o w-n-h-n-. -------------------,---------------------.
Jo tidligere du kommer, desto tidligere kan du gå. 你 来- 越-- 你 就-- 走- 越- 。 你 来的 越早, 你 就可以 走的 越早 。 0
N- l-- d- y-- z--, n- j-- k- y- z-- d- y-- z--. Nǐ l-- d- y-- z--- n- j-- k- y- z-- d- y-- z--. Nǐ lái de yuè zǎo, nǐ jiù kě yǐ zǒu de yuè zǎo. N- l-i d- y-è z-o, n- j-ù k- y- z-u d- y-è z-o. -----------------,----------------------------.
Jo eldre man blir, desto tryggere blir man. 人 越-- 就 越- 生-- 舒- 。 人 越老, 就 越想 生活的 舒适 。 0
R-- y-- l--, j-- y-- x---- s------- d- s-----. Ré- y-- l--- j-- y-- x---- s------- d- s-----. Rén yuè lǎo, jiù yuè xiǎng shēnghuó de shūshì. R-n y-è l-o, j-ù y-è x-ǎ-g s-ē-g-u- d- s-ū-h-. -----------,---------------------------------.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -