• Language schools worldwide
    یادگیری اعداد با وب سایت 50LANGUAGES به کمک زبان مادری خود!

آزمون ها و دوره های رایگان برای پنجاه زبان مختلف - تمرین و یادگیری اعداد

به کمک زبان مادری خود یاد بگیرید که چگونه اعداد زبان های خارجی را بخوانید، ادا کنید و درک کنید.


یادگیری اعداد

یادگیری اعداد

یادگیری آنلاین خواندن و ادا کردن اعداد با 50LANGUAGES

Alphabet language course

یادگیری تلفظ

ضبط شده به کمک گویشوران بومی

آزمون خواندن اعداد

آزمون خواندن اعداد

یادگیری نحوه خواندن اعداد

Alphabet language games

یادگیری نوشتن اعداد

یادگیری نحوه نوشتن اعداد

درک شنیداری

یادگیری نحوه درک اعداد

یادگیری اعداد بیش از 50 زبان مختلف مثل عربی، یونانی و عبری

Alphabet language games

تلفظ تمامی اعداد به کمک گویشوران بومی ضبط شده است.به راحتی می توانید با 50LANGUAGES زبان جدیدی یاد بگیرید! از بین بیش از 50 زبان و از طریق زبان مادری خود زبان مورد علاقه خود را یاد بگیرید. - کلیه خدمات سایت نیز رایگان است!