-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[አንድ]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[ሁለት]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[ሶስት]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[አራት]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[አምስት]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[ስድስት]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[ሰባት]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[ስምንት]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[ዘጠኝ]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[አስር]
+


-
1
[viens]
[አንድ]
[ānidi]


-
2
[divi]
[ሁለት]
[huleti]


-
3
[trīs]
[ሶስት]
[sositi]


-
4
[četri]
[አራት]
[ārati]


-
5
[pieci]
[አምስት]
[āmisiti]


-
6
[seši]
[ስድስት]
[sidisiti]


-
7
[septiņi]
[ሰባት]
[sebati]


-
8
[astoņi]
[ስምንት]
[siminiti]


-
9
[deviņi]
[ዘጠኝ]
[zet’enyi]


-
10
[desmit]
[አስር]
[āsiri]