Κάνετε κλικ στην εικόνα!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[ένα]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[δύο]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[τρία]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[τέσσερα]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[πέντε]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[έξι]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[επτά]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[οκτώ]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[εννέα]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[δέκα]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[ένα]
[éna]


-
2
[δύο]
[dýo]
[δύο]
[dýo]


-
3
[τρία]
[tría]
[τρία]
[tría]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[τέσσερα]
[téssera]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[πέντε]
[pénte]


-
6
[έξι]
[éxi]
[έξι]
[éxi]


-
7
[επτά]
[eptá]
[επτά]
[eptá]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[οκτώ]
[oktṓ]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[εννέα]
[ennéa]


-
10
[δέκα]
[déka]
[δέκα]
[déka]