Κάνετε κλικ στην εικόνα!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ένα]
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[δύο]
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[τρία]
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[τέσσερα]
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[πέντε]
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[έξι]
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[επτά]
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[οκτώ]
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[εννέα]
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[δέκα]
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[ένα]
[éna]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[δύο]
[dýo]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[τρία]
[tría]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[τέσσερα]
[téssera]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[πέντε]
[pénte]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[έξι]
[éxi]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[επτά]
[eptá]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[οκτώ]
[oktṓ]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[εννέα]
[ennéa]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[δέκα]
[déka]