הקש על תמונה!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[אחת]‬
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[שתיים]‬
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[שלוש]‬
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ארבע]‬
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[חמש]‬
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[שש]‬
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[שבע]‬
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[שמונה]‬
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[תשע]‬
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[עשר]‬
+


-
1
[ένα]
[éna]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[δύο]
[dýo]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[τρία]
[tría]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[έξι]
[éxi]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[επτά]
[eptá]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[δέκα]
[déka]
[עשר]‬
[esser]