הקש על תמונה!

-
1
[uno]
1
[uno]
1
[uno]
[אחת]‬


-
2
[dos]
2
[dos]
2
[dos]
[שתיים]‬


-
3
[tres]
3
[tres]
3
[tres]
[שלוש]‬


-
4
[cuatro]
4
[cuatro]
4
[cuatro]
[ארבע]‬


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[חמש]‬


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[שש]‬


-
7
[siete]
7
[siete]
7
[siete]
[שבע]‬


-
8
[ocho]
8
[ocho]
8
[ocho]
[שמונה]‬


-
9
[nueve]
9
[nueve]
9
[nueve]
[תשע]‬


-
10
[diez]
10
[diez]
10
[diez]
[עשר]‬


-
1
[uno]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[dos]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[tres]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[cuatro]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[cinco]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[seis]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[siete]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[ocho]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[nueve]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[diez]
[עשר]‬
[esser]