הקש על תמונה!

-
1
[jeden]
1
[jeden]
1
[jeden]
[אחת]‬
+


-
2
[dva]
2
[dva]
2
[dva]
[שתיים]‬
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[שלוש]‬
+


-
4
[štyri]
4
[štyri]
4
[štyri]
[ארבע]‬
+


-
5
[päť]
5
[päť]
5
[päť]
[חמש]‬
+


-
6
[šesť]
6
[šesť]
6
[šesť]
[שש]‬
+


-
7
[sedem]
7
[sedem]
7
[sedem]
[שבע]‬
+


-
8
[osem]
8
[osem]
8
[osem]
[שמונה]‬
+


-
9
[deväť]
9
[deväť]
9
[deväť]
[תשע]‬
+


-
10
[desať]
10
[desať]
10
[desať]
[עשר]‬
+


-
1
[jeden]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[dva]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[tri]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[štyri]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[päť]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[šesť]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[sedem]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[osem]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[deväť]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[desať]
[עשר]‬
[esser]