הקש על תמונה!

-
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
1
[ሓደ]
[ḥade]
[אחת]‬
+


-
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
2
[ክልተ]
[kilite]
[שתיים]‬
+


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[שלוש]‬
+


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[ארבע]‬
+


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[חמש]‬
+


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[שש]‬
+


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[שבע]‬
+


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[שמונה]‬
+


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[תשע]‬
+


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[עשר]‬
+


-
1
[ሓደ]
[ḥade]
[אחת]‬
[axat]


-
2
[ክልተ]
[kilite]
[שתיים]‬
[shtaim]


-
3
[ሰለስተ]
[selesite]
[שלוש]‬
[shalosh]


-
4
[ኣርባዕተ]
[ariba‘ite]
[ארבע]‬
[arba]


-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[חמש]‬
[xamesh]


-
6
[ሽዱሽተ]
[shidushite]
[שש]‬
[shesh]


-
7
[ሸውዓተ]
[shewi‘ate]
[שבע]‬
[sheva]


-
8
[ሸሞንተ]
[shemonite]
[שמונה]‬
[shmoneh]


-
9
[ትሽዓተ]
[tishi‘ate]
[תשע]‬
[tesha]


-
10
[ዓሰርተ]
[‘aserite]
[עשר]‬
[esser]