დააჭირე გამოსახულებას!

-
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
1
[ένα]
[éna]
[ერთი]
+


-
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
2
[δύο]
[dýo]
[ორი]
+


-
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
3
[τρία]
[tría]
[სამი]
+


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ოთხი]
+


-
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
5
[πέντε]
[pénte]
[ხუთი]
+


-
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
6
[έξι]
[éxi]
[ექვსი]
+


-
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
7
[επτά]
[eptá]
[შვიდი]
+


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[რვა]
+


-
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
9
[εννέα]
[ennéa]
[ცხრა]
+


-
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
10
[δέκα]
[déka]
[ათი]
+


-
1
[ένα]
[éna]
[ერთი]
[erti]


-
2
[δύο]
[dýo]
[ორი]
[ori]


-
3
[τρία]
[tría]
[სამი]
[sami]


-
4
[τέσσερα]
[téssera]
[ოთხი]
[otkhi]


-
5
[πέντε]
[pénte]
[ხუთი]
[khuti]


-
6
[έξι]
[éxi]
[ექვსი]
[ekvsi]


-
7
[επτά]
[eptá]
[შვიდი]
[shvidi]


-
8
[οκτώ]
[oktṓ]
[რვა]
[rva]


-
9
[εννέα]
[ennéa]
[ცხრა]
[tskhra]


-
10
[δέκα]
[déka]
[ათი]
[ati]