დააჭირე გამოსახულებას!

-
1
[üks]
1
[üks]
1
[üks]
[ერთი]
+


-
2
[kaks]
2
[kaks]
2
[kaks]
[ორი]
+


-
3
[kolm]
3
[kolm]
3
[kolm]
[სამი]
+


-
4
[neli]
4
[neli]
4
[neli]
[ოთხი]
+


-
5
[viis]
5
[viis]
5
[viis]
[ხუთი]
+


-
6
[kuus]
6
[kuus]
6
[kuus]
[ექვსი]
+


-
7
[seitse]
7
[seitse]
7
[seitse]
[შვიდი]
+


-
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
[რვა]
+


-
9
[üheksa]
9
[üheksa]
9
[üheksa]
[ცხრა]
+


-
10
[kümme]
10
[kümme]
10
[kümme]
[ათი]
+


-
1
[üks]
[ერთი]
[erti]


-
2
[kaks]
[ორი]
[ori]


-
3
[kolm]
[სამი]
[sami]


-
4
[neli]
[ოთხი]
[otkhi]


-
5
[viis]
[ხუთი]
[khuti]


-
6
[kuus]
[ექვსი]
[ekvsi]


-
7
[seitse]
[შვიდი]
[shvidi]


-
8
[kaheksa]
[რვა]
[rva]


-
9
[üheksa]
[ცხრა]
[tskhra]


-
10
[kümme]
[ათი]
[ati]