एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-

[এক]
[Ēka]

[এক]
[Ēka]

[এক]
[Ēka]
[एक]
+


-

[দুই]
[du'i]

[দুই]
[du'i]

[দুই]
[du'i]
[दोन]
+


-

[তিন]
[tina]

[তিন]
[tina]

[তিন]
[tina]
[तीन]
+


-

[চার]
[Cāra]

[চার]
[Cāra]

[চার]
[Cāra]
[चार]
+


-

[পাঁচ]
[pām̐ca]

[পাঁচ]
[pām̐ca]

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[पाच]
+


-

[ছয়]
[chaẏa]

[ছয়]
[chaẏa]

[ছয়]
[chaẏa]
[सहा]
+


-

[সাত]
[sāta]

[সাত]
[sāta]

[সাত]
[sāta]
[सात]
+


-

[আট]
[āṭa]

[আট]
[āṭa]

[আট]
[āṭa]
[आठ]
+


-

[নয়]
[naẏa]

[নয়]
[naẏa]

[নয়]
[naẏa]
[नऊ]
+


-
১০
[দশ]
[daśa]
১০
[দশ]
[daśa]
১০
[দশ]
[daśa]
[दहा]
+


-

[এক]
[Ēka]
[एक]
[Ēka]


-

[দুই]
[du'i]
[दोन]
[Dōna]


-

[তিন]
[tina]
[तीन]
[Tīna]


-

[চার]
[Cāra]
[चार]
[Cāra]


-

[পাঁচ]
[pām̐ca]
[पाच]
[Pāca]


-

[ছয়]
[chaẏa]
[सहा]
[Sahā]


-

[সাত]
[sāta]
[सात]
[Sāta]


-

[আট]
[āṭa]
[आठ]
[āṭha]


-

[নয়]
[naẏa]
[नऊ]
[Na'ū]


-
১০
[দশ]
[daśa]
[दहा]
[Dahā]