एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
‫1
[یک]‬
[yek]
‫1
[یک]‬
[yek]
‫1
[یک]‬
[yek]
[एक]
+


-
‫2
[دو]‬
[do]
‫2
[دو]‬
[do]
‫2
[دو]‬
[do]
[दोन]
+


-
‫3
[سه]‬
[se]
‫3
[سه]‬
[se]
‫3
[سه]‬
[se]
[तीन]
+


-
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
[चार]
+


-
‫5
[پنج]‬
[panj]
‫5
[پنج]‬
[panj]
‫5
[پنج]‬
[panj]
[पाच]
+


-
‫6
[شش]‬
[shesh]
‫6
[شش]‬
[shesh]
‫6
[شش]‬
[shesh]
[सहा]
+


-
‫7
[هفت]‬
[haft]
‫7
[هفت]‬
[haft]
‫7
[هفت]‬
[haft]
[सात]
+


-
‫8
[هشت]‬
[hasht]
‫8
[هشت]‬
[hasht]
‫8
[هشت]‬
[hasht]
[आठ]
+


-
‫9
[نه]‬
[noh]
‫9
[نه]‬
[noh]
‫9
[نه]‬
[noh]
[नऊ]
+


-
‫10
[ده]‬
[dah]
‫10
[ده]‬
[dah]
‫10
[ده]‬
[dah]
[दहा]
+


-
‫1
[یک]‬
[yek]
[एक]
[Ēka]


-
‫2
[دو]‬
[do]
[दोन]
[Dōna]


-
‫3
[سه]‬
[se]
[तीन]
[Tīna]


-
‫4
[چهار]‬
[châ-har]
[चार]
[Cāra]


-
‫5
[پنج]‬
[panj]
[पाच]
[Pāca]


-
‫6
[شش]‬
[shesh]
[सहा]
[Sahā]


-
‫7
[هفت]‬
[haft]
[सात]
[Sāta]


-
‫8
[هشت]‬
[hasht]
[आठ]
[āṭha]


-
‫9
[نه]‬
[noh]
[नऊ]
[Na'ū]


-
‫10
[ده]‬
[dah]
[दहा]
[Dahā]