एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]

[ಒಂದು]
[Ondu]
[एक]
+


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[दोन]
+


-

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]

[ಮೂರು]
[Mūru]
[तीन]
+


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[चार]
+


-

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]

[ಐದು]
[Aidu]
[पाच]
+


-

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]

[ಆರು]
[Āru]
[सहा]
+


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[सात]
+


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[आठ]
+


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[नऊ]
+


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[दहा]
+


-

[ಒಂದು]
[Ondu]
[एक]
[Ēka]


-

[ಎರಡು]
[eraḍu]
[दोन]
[Dōna]


-

[ಮೂರು]
[Mūru]
[तीन]
[Tīna]


-

[ನಾಲ್ಕು]
[Nālku]
[चार]
[Cāra]


-

[ಐದು]
[Aidu]
[पाच]
[Pāca]


-

[ಆರು]
[Āru]
[सहा]
[Sahā]


-

[ಏಳು]
[Ēḷu]
[सात]
[Sāta]


-

[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[आठ]
[āṭha]


-

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[नऊ]
[Na'ū]


-
೧೦
[ಹತ್ತು]
[Hattu]
[दहा]
[Dahā]