एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[एक]
+


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[दोन]
+


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[तीन]
+


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[चार]
+


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[पाच]
+


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[सहा]
+


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[सात]
+


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[आठ]
+


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[नऊ]
+


-
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
10
[பத்து]
[Pattu]
[दहा]
+


-
1
[ஒன்று]
[Oṉṟu]
[एक]
[Ēka]


-
2
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[चार]
[Cāra]


-
5
[ஐந்து]
[Aintu]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[ஆறு]
[Āṟu]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[ஏழு]
[Ēḻu]
[सात]
[Sāta]


-
8
[எட்டு]
[Eṭṭu]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[ஒன்பது]
[Oṉpatu]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[பத்து]
[Pattu]
[दहा]
[Dahā]