एका प्रतिमेवर क्लिक करा!

-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[एक]
+


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[दोन]
+


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[तीन]
+


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[चार]
+


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
5
[ఐదు]
[Aidu]
[पाच]
+


-
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
6
[ఆరు]
[Āru]
[सहा]
+


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[सात]
+


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[आठ]
+


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[नऊ]
+


-
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
10
[పది]
[Padi]
[दहा]
+


-
1
[ఒకటి]
[Okaṭi]
[एक]
[Ēka]


-
2
[రెండు]
[Reṇḍu]
[दोन]
[Dōna]


-
3
[మూడు]
[Mūḍu]
[तीन]
[Tīna]


-
4
[నాలుగు]
[Nālugu]
[चार]
[Cāra]


-
5
[ఐదు]
[Aidu]
[पाच]
[Pāca]


-
6
[ఆరు]
[Āru]
[सहा]
[Sahā]


-
7
[ఏడు]
[Ēḍu]
[सात]
[Sāta]


-
8
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
[आठ]
[āṭha]


-
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[नऊ]
[Na'ū]


-
10
[పది]
[Padi]
[दहा]
[Dahā]