Klikk på et bilde!

-
1
[jeden]
1
[jeden]
1
[jeden]
[én]
+


-
2
[dwa]
2
[dwa]
2
[dwa]
[to]
+


-
3
[trzy]
3
[trzy]
3
[trzy]
[tre]
+


-
4
[cztery]
4
[cztery]
4
[cztery]
[fire]
+


-
5
[pięć]
5
[pięć]
5
[pięć]
[fem]
+


-
6
[sześć]
6
[sześć]
6
[sześć]
[seks]
+


-
7
[siedem]
7
[siedem]
7
[siedem]
[sju]
+


-
8
[osiem]
8
[osiem]
8
[osiem]
[åtte]
+


-
9
[dziewięć]
9
[dziewięć]
9
[dziewięć]
[ni]
+


-
10
[dziesięć]
10
[dziesięć]
10
[dziesięć]
[ti]
+


-
1
[jeden]
[én]


-
2
[dwa]
[to]


-
3
[trzy]
[tre]


-
4
[cztery]
[fire]


-
5
[pięć]
[fem]


-
6
[sześć]
[seks]


-
7
[siedem]
[sju]


-
8
[osiem]
[åtte]


-
9
[dziewięć]
[ni]


-
10
[dziesięć]
[ti]