-
1
[viens]
1
[viens]
1
[viens]
[ਇੱਕ]
+


-
2
[divi]
2
[divi]
2
[divi]
[ਦੋ]
+


-
3
[trīs]
3
[trīs]
3
[trīs]
[ ਤਿੰਨ]
+


-
4
[četri]
4
[četri]
4
[četri]
[ਚਾਰ]
+


-
5
[pieci]
5
[pieci]
5
[pieci]
[ਪੰਜ]
+


-
6
[seši]
6
[seši]
6
[seši]
[ਛੇ]
+


-
7
[septiņi]
7
[septiņi]
7
[septiņi]
[ਸੱਤ]
+


-
8
[astoņi]
8
[astoņi]
8
[astoņi]
[ਅੱਠ]
+


-
9
[deviņi]
9
[deviņi]
9
[deviņi]
[ ਨੌਂ]
+


-
10
[desmit]
10
[desmit]
10
[desmit]
[ ਦਸ]
+


-
1
[viens]
[ਇੱਕ]
[Ika]


-
2
[divi]
[ਦੋ]
[Dō]


-
3
[trīs]
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]


-
4
[četri]
[ਚਾਰ]
[Cāra]


-
5
[pieci]
[ਪੰਜ]
[Paja]


-
6
[seši]
[ਛੇ]
[Chē]


-
7
[septiņi]
[ਸੱਤ]
[Sata]


-
8
[astoņi]
[ਅੱਠ]
[Aṭha]


-
9
[deviņi]
[ ਨੌਂ]
[Nauṁ]


-
10
[desmit]
[ ਦਸ]
[Dasa]