Kliknite na sliko!

-
1
[jedan]
1
[jedan]
1
[jedan]
[ena]
+


-
2
[dva]
2
[dva]
2
[dva]
[dva]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[tri]
+


-
4
[četiri]
4
[četiri]
4
[četiri]
[štiri]
+


-
5
[pet]
5
[pet]
5
[pet]
[pet]
+


-
6
[šest]
6
[šest]
6
[šest]
[šest]
+


-
7
[sedam]
7
[sedam]
7
[sedam]
[sedem]
+


-
8
[osam]
8
[osam]
8
[osam]
[osem]
+


-
9
[devet]
9
[devet]
9
[devet]
[devet]
+


-
10
[deset]
10
[deset]
10
[deset]
[deset]
+


-
1
[jedan]
[ena]


-
2
[dva]
[dva]


-
3
[tri]
[tri]


-
4
[četiri]
[štiri]


-
5
[pet]
[pet]


-
6
[šest]
[šest]


-
7
[sedam]
[sedem]


-
8
[osam]
[osem]


-
9
[devet]
[devet]


-
10
[deset]
[deset]