Kliknite na sliko!

-
1
[jeden]
1
[jeden]
1
[jeden]
[ena]
+


-
2
[dva]
2
[dva]
2
[dva]
[dva]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[tri]
+


-
4
[štyri]
4
[štyri]
4
[štyri]
[štiri]
+


-
5
[päť]
5
[päť]
5
[päť]
[pet]
+


-
6
[šesť]
6
[šesť]
6
[šesť]
[šest]
+


-
7
[sedem]
7
[sedem]
7
[sedem]
[sedem]
+


-
8
[osem]
8
[osem]
8
[osem]
[osem]
+


-
9
[deväť]
9
[deväť]
9
[deväť]
[devet]
+


-
10
[desať]
10
[desať]
10
[desať]
[deset]
+


-
1
[jeden]
[ena]


-
2
[dva]
[dva]


-
3
[tri]
[tri]


-
4
[štyri]
[štiri]


-
5
[päť]
[pet]


-
6
[šesť]
[šest]


-
7
[sedem]
[sedem]


-
8
[osem]
[osem]


-
9
[deväť]
[devet]


-
10
[desať]
[deset]