Kliko mbi një imazh!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[njё]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[dy]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[tre]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[katёr]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[pesё]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[gjashtё]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[shtatё]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[tetё]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[nёntё]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[dhjetё]
+


-
1
[unu]
[njё]


-
2
[du]
[dy]


-
3
[tri]
[tre]


-
4
[kvar]
[katёr]


-
5
[kvin]
[pesё]


-
6
[ses]
[gjashtё]


-
7
[sep]
[shtatё]


-
8
[ok]
[tetё]


-
9
[naŭ]
[nёntё]


-
10
[dek]
[dhjetё]