Kliko mbi një imazh!

-
1
[üks]
1
[üks]
1
[üks]
[njё]
+


-
2
[kaks]
2
[kaks]
2
[kaks]
[dy]
+


-
3
[kolm]
3
[kolm]
3
[kolm]
[tre]
+


-
4
[neli]
4
[neli]
4
[neli]
[katёr]
+


-
5
[viis]
5
[viis]
5
[viis]
[pesё]
+


-
6
[kuus]
6
[kuus]
6
[kuus]
[gjashtё]
+


-
7
[seitse]
7
[seitse]
7
[seitse]
[shtatё]
+


-
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
8
[kaheksa]
[tetё]
+


-
9
[üheksa]
9
[üheksa]
9
[üheksa]
[nёntё]
+


-
10
[kümme]
10
[kümme]
10
[kümme]
[dhjetё]
+


-
1
[üks]
[njё]


-
2
[kaks]
[dy]


-
3
[kolm]
[tre]


-
4
[neli]
[katёr]


-
5
[viis]
[pesё]


-
6
[kuus]
[gjashtё]


-
7
[seitse]
[shtatё]


-
8
[kaheksa]
[tetё]


-
9
[üheksa]
[nёntё]


-
10
[kümme]
[dhjetё]