Kliko mbi një imazh!

-
1
[um]
1
[um]
1
[um]
[njё]
+


-
2
[dois]
2
[dois]
2
[dois]
[dy]
+


-
3
[três]
3
[três]
3
[três]
[tre]
+


-
4
[quatro]
4
[quatro]
4
[quatro]
[katёr]
+


-
5
[cinco]
5
[cinco]
5
[cinco]
[pesё]
+


-
6
[seis]
6
[seis]
6
[seis]
[gjashtё]
+


-
7
[sete]
7
[sete]
7
[sete]
[shtatё]
+


-
8
[oito]
8
[oito]
8
[oito]
[tetё]
+


-
9
[nove]
9
[nove]
9
[nove]
[nёntё]
+


-
10
[dez]
10
[dez]
10
[dez]
[dhjetё]
+


-
1
[um]
[njё]


-
2
[dois]
[dy]


-
3
[três]
[tre]


-
4
[quatro]
[katёr]


-
5
[cinco]
[pesё]


-
6
[seis]
[gjashtё]


-
7
[sete]
[shtatё]


-
8
[oito]
[tetё]


-
9
[nove]
[nёntё]


-
10
[dez]
[dhjetё]