Klicka på en bild!

-
1
[unu]
1
[unu]
1
[unu]
[ett]
+


-
2
[du]
2
[du]
2
[du]
[två]
+


-
3
[tri]
3
[tri]
3
[tri]
[tre]
+


-
4
[kvar]
4
[kvar]
4
[kvar]
[fyra]
+


-
5
[kvin]
5
[kvin]
5
[kvin]
[fem]
+


-
6
[ses]
6
[ses]
6
[ses]
[sex]
+


-
7
[sep]
7
[sep]
7
[sep]
[sju]
+


-
8
[ok]
8
[ok]
8
[ok]
[åtta]
+


-
9
[naŭ]
9
[naŭ]
9
[naŭ]
[nio]
+


-
10
[dek]
10
[dek]
10
[dek]
[tio]
+


-
1
[unu]
[ett]


-
2
[du]
[två]


-
3
[tri]
[tre]


-
4
[kvar]
[fyra]


-
5
[kvin]
[fem]


-
6
[ses]
[sex]


-
7
[sep]
[sju]


-
8
[ok]
[åtta]


-
9
[naŭ]
[nio]


-
10
[dek]
[tio]