Nhấp vào một hình ảnh!

-
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
1
[один]
[odyn]
[Một]
+


-
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
2
[два]
[dva]
[Hai]
+


-
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
3
[три]
[try]
[Ba]
+


-
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
4
[чотири]
[chotyry]
[Bốn]
+


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[Năm]
+


-
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
6
[шість]
[shistʹ]
[Sáu]
+


-
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
7
[сім]
[sim]
[Bảy]
+


-
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
8
[вісім]
[visim]
[Tám]
+


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[Chín]
+


-
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
10
[десять]
[desyatʹ]
[Mười]
+


-
1
[один]
[odyn]
[Một]


-
2
[два]
[dva]
[Hai]


-
3
[три]
[try]
[Ba]


-
4
[чотири]
[chotyry]
[Bốn]


-
5
[п’ять]
[pʺyatʹ]
[Năm]


-
6
[шість]
[shistʹ]
[Sáu]


-
7
[сім]
[sim]
[Bảy]


-
8
[вісім]
[visim]
[Tám]


-
9
[дев’ять]
[devʺyatʹ]
[Chín]


-
10
[десять]
[desyatʹ]
[Mười]