0

0

Luistertoets. Hoor eers die stem:   

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

42

[σαράντα δύο]

[saránta dýo]

[twee en veertig]

41

[σαράντα ένα]

[saránta éna]

41

[σαράντα ένα]

[saránta éna]

41

[σαράντα ένα]

[saránta éna]

[een en veertig]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

[ses en tagtig]

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

31

[τριάντα ένα]

[triánta éna]

[een en dertig]

42
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
[twee en veertig]
41
[σαράντα ένα]
[saránta éna]
[een en veertig]
86
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
[ses en tagtig]
31
[τριάντα ένα]
[triánta éna]
[een en dertig]