0

0

Luistertoets. Hoor eers die stem:   

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

[nege en tagtig]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

[agt en sewentig]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

[sewe en dertig]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

[nege en negentig]

89
[แปดสิบเก้า]
[nege en tagtig]
78
[เจ็ดสิบแปด]
[agt en sewentig]
37
[สามสิบเจ็ด]
[sewe en dertig]
99
[เก้าสิบเก้า]
[nege en negentig]